< 2-9

2-11 >
_______

_______
______


______

2-10
___

Gekerkerd geloof

Vertrossing van godsdienst en kerk


Gerard DekkerIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1977
ISBN-10  90-263-0382-3
ISBN-13  978-90-263-0382-1

Uitverkocht, kopie 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Godsdienst en kerk nemen een minder centrale plaats in de samenleving in. Recente ontwikkelingen geven het godsdienstige leven echter een wezenlijk andere inhoud  dan voorheen, zelfs binnen godsdienstige groeperingen die tot voor kort immuun leken voor elke verandering. Een godsdienstsociologische analyse van dit religieuze tijdsgewricht.
 

Inhoud
  • Het vraagstuk
  • Vertrossing in het algemeen
  • 'Privatisering'
  • 'Vertroosting' tegenover 'uitdaging'
  • Vertrossing van godsdienst en kerk
  • Gevolgen voor positie en optreden van de kerk
  • Het zogenaamde kritisch optreden van de kerk
  • Conclusie t.a.v. de bestaande situatie en de verdere ontwikkeling
  • Is een andere ontwikkeling mogelijk?

< 2-9

2-11 >