< 2-10

2-12 >
_______

_______
______


______

2-11
___

Wat gebeurt er met de levensbeschouwing?

L. Heyde
J.P. van Praag
C. Boekestijn
H.M. Hagemeijer
F. Maas


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1977
ISBN-10  90-263-0400-5
ISBN-13  978-90-263-0400-2

Uitverkocht, kopie 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV
.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Nog niet zo lang geleden verliep vrijwel alles in onze samenleving binnen scherp afgebakende levensbeschouwelijke kaders. Het levensbeschouwelijke was een allesomvattend organisatiebeginsel, ook al was het strikte verband tussen etiket en inhoud niet altijd even duidelijk.

Ondertussen heeft de geschiedenis haar werk gedaan, zijn grenzen vervaagd en doorkruisen nieuwe dwarsverbindingen de ideologische kaders van voorheen. Desondanks heeft het begrip levensbeschouwing al deze veranderingen overleefd. Het speelt een uiterst belangrijke rol in vele discussies op politiek terrein, op het gebied van het onderwijs, bij radio en tv.

Maar wat s levensbeschouwing dan precies: een bepaalde visie op het leven, een bepaalde godsdienst, een bepaalde maatschappijvisie?

L. Heyde opent deze reeks essays met een antwoord op die vraag en voegt eraan toe: 'Het levensbeschouwelijke is een wezenlijke trek van het mens-zijn.' Hij zet deze stelling verder uiteen en specificeert die voor het welzijnswerk en de hulpverlening.

De volgende essays gaan daarop meer in detail in: Van Praag over de humanistische begeleiding, prof. Boekestijn over de mens in de psychologie en de hulpverlening, H.M. Hagemeijer over psychotherapie in historisch perspectief en Frans Maas over ervaringen met meditatie- en gebedspractica. Het 'verhaal van niets', eveneens van Frans Maas, sluit de bundel af.


Inhoud


______blz
L. Heyde  Levensbeschouwing en welzijnswerk 9-23
J.P. van Praag Geestelijke begeleiding 24-38
C. Boekestijn Assumpties over de mens in de psychologie en in de hulpverlening
39-51
H.M. Hagemeijer Psychotherapie in historisch perspectief
52-67
Frans Maas Ervaringen met meditatie- en gebedspractica
68-80
Frans Maas Verhaal van niets
81-86

< 2-10

2-12 >