2-12

2-14 >
_______

_______
______


______

2-13
___

Vragen staat vrij

Over vragen in denken, helpen en geloven


Kees Struyker BoudierIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1978
ISBN-10  90-263-0446-3
ISBN-13  978-90-263-0446-0

€ 6,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]

Op de rug van deze uitgave staat abusievelijk
reeksnummer
3-12 in plaats van 2-13Filosofie en geloof zijn gedurende de levensloop niet alleen maar antwoordsystemen, zij maken allereerst de levensvragen duidelijker. Maar de eigenlijke betekenis van de vragen van de mens en aan de mens lichten eerst op als deze in een antropologisch, een ethisch, en ten slotte ook een religieus perspectief bezien worden.


Inhoud

Voorwoord


Vragen en ouder worden

Inleiding
Vragen-openheid-eindigheid

De genese van de vraag

Vraagfuncties

Vragen als communicatief gedrag

De vraag als appèl

Vragen van ouderen


Vragen als appèl
Vragen om hulp
Vragen van de cliënt

Zinsvragen

'Wie ben ik?'

'Het antwoord' van de hulpverlener

Vragen van de hulpverlener aan de hulpbehoevende

Vragen van de hulpverlener omtrent zichzelf

Vragen als appèl tot zelfmededeling


God vraagt de mens
Ter inleiding: religie als vraag en antwoord
Vragen en zoeken in het Oude Testament

Vragen in het Nieuwe Testament

De 'mise-en-question' van Levinas

Tot besluit: de heilsvraag

< 2-12

2-14 >