< 2-13

2-15 >
_______

_______
______


______

2-14
___

Hoe menselijk is mystiek?


Mark Gyselen
Paul Mommaers
J.J.C. MarletIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1979
ISBN-10  90-263-0457-9
ISBN-13  978-90-263-0457-6

Uitverkocht, kopie ŗ Ä 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]
Zijn mensen met mystieke ervaringen psychisch gezond?

In de beschouwing 'Mijn patiŽnt was meer dan ziek' gaat psychiater Mark Gyselen de levensloop van een van zijn patiŽnten na. Deze vertelde hem tijdens de psychotherapie een ervaring waarmee Gyselen geen raad wist. In zijn jarenlange opleiding had hij daarover nooit een woord gehoord. Later werd het hem duidelijk dat er van een mystieke ervaring sprake was. Aanvankelijk probeerde hij dit verschijnsel als ziekelijk te kwalificeren, maar gaandeweg ontdekte hij dat zijn diagnose niet beantwoordde aan wat de patiŽnt in feite had ervaren. Hij kwam tot de conclusie dat de gangbare opvatting van 'psychische gezondheid' te strak en te beperkt was. Psychiaters moeten ervoor oppassen dat ze met hun medische benadering niet afknotten in plaats van helen. Dat gevaar is vooral aanwezig als de mystieke ervaring zich voordoet bij iemand die psychisch onmiskenbaar ziek is. 'Zoals de zaken er in de psychiatrische wereld nu over het algemeen voorstaan, zit het fout,' zegt Gyselen onomwonden.

De godsdiensthistoricus Paul Mommaers ontleedt het 'Zevende visioen van Hadewijch' (13e eeuw). De mystieke betekenis van de ervaring die Hadewijch in dit visioen vertelt, zou miskend worden als we de erotische elementen in de tekst zouden opvatten als 'niet meer' dan een uiting van seksueel verlangen.

Uit de bijdragen van Gyselen en Mommaers blijkt hoe menselijk de mystieke ervaring is. De zenuwarts Jan Marlet licht dit nader toe. Naar zijn opvatting kan ieder mens mystieke belevingen deelachtig worden, als tenminste de mogelijkheid om zich hiervoor open te stellen niet geblokkeerd is. Maar religieuze ervaringen worden door hulpverleners niet zelden verkeerd geÔnterpreteerd. Als ze zich bovendien voordoen in traditionele christelijke vormen, worden ze niet eens getolereerd, omdat die belevingsvormen niet meer passen in de visie van de hulpverlener.


Inhoud
____________________________

___blz.
Redactie Ter inleiding 7-9
Mark Gyselen Mijn patiŽnt was meer dan ziek 11-46
Paul Mommaers Het zevende visioen van Hadewych 47-64
J.J.C. Marlet Van verwondering tot mystiek 65-75

< 2-13

2-15 >