< 2-14

2-16 >
_______

_______
______


______

2-15
___

Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen


André Godin
In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1979
ISBN-10  90-263-0480-3
ISBN-13  978-90-263-0480-4

Uitverkocht, kopie ŕ € 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]
Religieuze ervaringen staan weer volop in de belangstelling: geven zij inspiratie, of zijn het toch vooral illusies? André Godin analyseert de psychologische processen die bij religieuze ervaringen een rol spelen. Wat wordt eigenlijk ervaren: het eigen ik, de groep, God? En wat voor een God wordt dan ervaren? De invloed van opvoeding en cultuur op de gevoeligheid voor religieuze ervaring blijkt allerminst gering – vandaar de titel van dit boek.


Inhoud  
  • De religieuze ervaring: van godsdienst als institutie naar godsdienst als beleving.
  • De ervaring van God vindt altijd via bemiddeling plaats.
  • Geestdriftige eenheidsbeleving als ervaring van de Geest: charismatische groepen.
  • Gedrevenheid en strijdbaarheid als beleving van hoop: maatschappijkritische groepen en basisgemeenschappen.
  • Ervaring van God, van mijzelf of van de groep? Is het geloof een illusie?
  • De christelijke godservaring: luisteren naar het Woord en zich confronteren met de werkelijkheid.
  • Besluit.

< 2-14

2-16 >