< 2-15

2-17 >
_______

_______
______


______

2-16
___

Aandenken

Bezinning over de levensloop
bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk
In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1980
ISBN-10  90-263-0493-5
ISBN-13  978-90-263-0493-4

Uitverkocht, kopie 9,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]

Buytendijk
op driejarige leeftijd,

met zijn oudersIn de laatste jaren van zijn leven was Buytendijk gewoon om korte beschouwingen over tal van onderwerpen neer te schrijven. Hij noteerde nu eens een gedachte over de kinderjaren, dan weer over stemmingen, of over de dood.

Overpeinzingen van een man, die een lang leven heeft mogen leiden en zijn door ervaringen en studie verworven inzichten samenvatte in korte, veelzeggende uitspraken, dikwijls ondersteund met citaten uit de wereldliteratuur.

Aandenken is uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging 'Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid', die op 10 juni 1930 werd opgericht. Buytendijk was meer dan vijfentwintig jaar, van 1948 tot zijn dood in 1974, voorzitter van deze vereniging.


Inhoud

Verantwoording
 • De mens in het kind
 • Lichaam en geest
 • Vrijheid en gebondenheid
 • Het woord
 • Wijzen van kennen
 • De natuur verstaan
 • Stemmingen
 • Genieten en gelukkig zijn
 • Begeren en beminnen
 • Persoon en rol
 • Het kind in de mens
 • Kwaad, rechtspraak en vergeving
 • Beleving van de tijd
 • De tijdgeest
 • Herinnering
 • Oud worden en sterven

2-15

2-17 >