< 2-21

2-23 >
_______

_______
______


______

2-22
___

Ik zei de gek

Tussen zelfontkenning en zelfverheerlijking


W.J. Berger
J.H. Huijts
A.C Zijderveld
P. Vandermeersch
Th. de Boer
Th. Beemer
R. Kohnstamm
P.J.J. Jongerius
M. le Poole
A. Uleyn
J.F. Glastra van Loon
J.H. Huijts


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1983
ISBN-10  90-263-0586-9
ISBN-13  978-90-263-0586-3

Uitverkocht, kopie ŗ Ä 9,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Lezingen van de gelijknamige studiedag op 20 november 1981, georganiseerd door de Adviescommissie Levensbeschouwing van het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid.

De aandacht voor de ik-ontwikkeling van het kleine kind kan niet groot genoeg zijn. Het kind moet al heel jong een sterk ik-besef krijgen, zelf kunnen bepalen wat het wil... Dit waren tot voor kort onweersproken principes van een kind-gerichte opvoeding. De ik-ontwikkeling van het kind is echter te zwaar benadrukt. Hiervan getuigt o.m. het gebrek aan zelfvertrouwen bij ouders. Voor hen zou een gezond egoÔsme een goed tegenwicht kunnen vormen tegen het zich ongehinderd uitlevende grut. We beginnen weer te relativeren, we weten nu beter dat het kind zijn ik-besef niet alleen ontwikkelt door zelf invloed uit te oefenen, maar ook door de grenzen van zijn kunnen te ontdekken onder invloed van anderen.

De bijdragen in deze uitgave handelen over het ik-besef of het zelfgevoel, en vooral over de kwetsbaarheid hiervan in onze samenleving. Deze kwetsbaarheid kan uitlopen op zelf-ontkenning of zelf-verheerlijking. De mens kan te veel bij zichzelf zijn, maar ook te veel buiten zichzelf. In beide gevallen ligt vervreemding voor de hand.Inhoud
_____________________

_

W.J. Berger Voorwoord
6
J.H. Huijts Inleiding
7-8
J.H. Huijts Ik zei de gek: oriŽntatie
9-18
A.C. Zijderveld Het Ik van de gek: historisch-sociologische verhandeling over narren en identiteit
19-30
P. Vandermeersch Het narcisme: de psychoanalytische theorie en haar lotgevallen
31-56
Th. de Boer Het Ik als gevangene
57-68
Th. Beemer Zelfliefde en zelfverloochening: christelijke tradities in de burgerlijke maatschappij
69-83
R. Kohnstamm 'Weet een muis dat hij een muis is?' vroeg Rutger
84-88
P.J.J. Jongerius Ik zei de groep
89-94
M. le Poole Niet-ik, zei de gek
95-101
A. Uleyn Narcisme en nieuwe religiositeit
102-108
J.F. Glastra van Loon De ver-van-mijn-bed mentaliteit
109-113
J.H. Huijts Discussie
114-118

< 2-21

2-23 >