< 2-24

2-26 >
_______

_______
______


______

2-25
___

Kiezen als noodzaak

Grenzen en mogelijkheden in een veranderende maatschappij


L. Laeyendecker
W.J. Berger
R. Tielman
T. de Jong
H. Bode


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1984
ISBN-10  90-263-0659-8
ISBN-13  978-90-263-0659-4

Uitverkocht, kopie à € 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Onze democratische samenleving heeft veel hoop geïnvesteerd in emancipatie, dat wil zeggen: in verleggen van grenzen. Daarbij lijkt het er op dat dit grensverleggen meer en meer gebeurt vanuit een houding dat er géén grenzen meer zijn. Maar zinervaring is pas mogelijk na de confrontatie met grenzen: confrontatie met grenzen leidt tot het maken van keuzen, en pas in de keuze wordt de toekomst zichtbaar. Wie niet kan kiezen, heeft geen toekomst; wie geen toekomst heeft, weet niet waarvoor en waarom hij moet kiezen.

De conclusie van de bijdrage van prof. dr. W. Berger, hoogleraar godsdienstpsychologie te Nijmegen, is dat het kunnen omgaan met grenzen een noodzakelijke voorwaarde is om in een veranderende maatschappij geen structuurloze mensen te krijgen.

In de tweede bijdrage analyseert prof. dr. L. Laeyendecker (hoogleraar theoretische sociologie te Leiden) de veranderingsprocessen in de moderne samenleving. Hij beargumenteert dat deze veranderingen niet het resultaat zijn van een sociaal of cultureel determinisme, maar van keuzen die wij in het verleden maakten en ook nu nog maken. Deze keuzen hebben echter niet alleen bedoelde, maar ook onbedoelde gevolgen. Hoewel kiezen een noodzaak is, moeten wij ons vooral van deze onbedoelde gevolgen bewust zijn.

De beide bijdragen zijn uitgewerkte versies van de lezingen tijdens een studiebijeenkomst van het KSGV in 1983. Deze bijdragen worden gevolgd door een samenvatting van de paneldiscussie. Naast de inleiders werd daaraan ook deelgenomen door dr. R. Tielman (voorzitter van het Humanistisch Verbond), H. Bode (vice-voorzitter van het FNV) en T. de Jong (geestelijk verzorger van het psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild).Inhoud


_________
W.J. Berger Leren leven met grenzen: een beschouwing over grens-, zin- en geloofservaring 7-26
L. Laeyendecker Verandering in perspectief 27-106
R. Tielman, T. de Jong, H. Bode, L. Laeyendecker, W. Berger Commentaren
107-111

< 2-24

2-26 >