< 2-25

2-27 >
_______

_______
______


______

2-26
___

Ouder worden

Een eigen verantwoordelijkheid


J. Munnichs
H. Nies
Y. Kuin
M. Nuyten
M. WimmersIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1985
ISBN-10  90-263-0680-6
ISBN-13  978-90-263-0680-8

Uitverkocht, kopie 8,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Ouder worden is niet iets wat je zomaar overkomt. Het is een proces waaraan op allerlei manieren vormt te geven valt. De n slaagt erin de tweede levenshelft op een zinvolle wijze in te vullen, de ander ziet daar geen kans toe.

In deze bundel gaan vijf psychogerontologen op deze verschillende vormen in. Daarbij komt ook aan de orde hoe mensen hun eigen ouder worden beleven en ermee omgaan. Tevens komt ter sprake hoe de hulpverlener steun kan geven aan mensen die dreigen vast te lopen Een beschrijving hoe een vrouw leert leven met een permanent verblijf in een verpleeghuis, laat zien hoe iemand in zeer moeilijke omstandigheden een zinvol bestaan zoekt.

De bundel is geschreven vanuit de idee dat het ouder worden, ondanks de verzorgingsstaat waarin wij leven, een eigen verantwoordelijkheid met zich brengt: voor ouderen zelf om mogelijkheden die zich aandienen aan te grijpen, voor de naaste omgeving en de samenleving om die mogelijkheden aan te reiken. Ouder worden is dan ook gericht op de ouderen zlf en op degenen die met ouderen te maken hebben.Inhoud
____________


J. Munnichs Geestelijk gezond: een leven lang
7-20
H. Nies Zin in de tweede levenshelft
21-35
Y. Kuin Omgaan met belangrijke levensgebeurtenissen
36-49
M. Nuyten Zingeving in een verpleeghuis: over een herwonnen levensbalans
50-70
M. Wimmers Begeleiding bij het ouder worden: noodzaak of overdaad?
71-99

< 2-25

2-27 >