< 2-27

2-29 >
_______

_______
______


______

2-28
___

Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing


J. van Belzen & A. Uleyn [red.]In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1986
ISBN-10  90-263-0773-X
ISBN-13  978-90-263-0773-7

Uitverkocht, kopie à € 9,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]
De Nederlandse psychiater H.C. Rümke (1893-1967) genoot nationale bekendheid, en nog meer internationale faam. Zijn werk wordt nog steeds gelezen en gewaardeerd, vanwege de rijke inhoud en de fraaie stijl. Op levensbeschouwelijk gebied is Rümke vooral bekend door zijn werk Karakter en aanleg in verband met het ongeloof  (1939). Dit boek, waarvan tweemaal een Engelse en eenmaal een Spaanse vertaling verscheen, wordt nog steeds herdrukt.

Ook in andere publicaties besteedde Rümke meermalen aandacht aan de verhouding tussen geestelijke gezondheid en levensbeschouwing. Wat daarin gezegd wordt, is nooit eerder geïnventariseerd. Daarom zijn in deze bloemlezing enkele soms moeilijk vindbare artikelen bijeengebracht, die de lezer in staat stellen om niet alleen Rümkes doordachte visie op geestelijke gezondheid te leren kennen, maar ook om na te gaan welke rol Rümke daarbij aan de levensbeschouwing toekende.

De bundel wordt voorafgegaan door een inleiding die, naast een korte schets van Rümkes leven en werken, ook samenvat welke betekenis Rümke heeft gehad op het gebied van geestelijke gezondheid en levensbeschouwing.


  Inhoud
   
   
 • J. van Belzen & A. Uleyn: Gezondheid, gezondheidszorg en levensbeschouwing. Aspecten in het werk van H.C. Rümke.
 • Ontwikkelingspsychologie en psychotherapie
 • Wat alle faculteiten bindt
 • Persoonlijkheid en psychotherapie
 • De psychische stoornissen van de gezonde mens
 • De plaats van de psychiater en zielzorger in de geestelijke gezondheidszorg
 • Individu en gemeenschap
 • Psychiatrie en maatschappij
 • De verwerking van schuldgevoel
 • De toekomst van de klinische psychiatrie: dr. Alphonse Maeder als klinisch psychiater
 • Verantwoording

< 2-27

2-29 >