< 2-29

2-31 >
_______

_______
______


______

2-30
___

Religie tussen Oost en West

Een reis naar India


Hans van der Ven


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1987
ISBN-10  90-263-0825-6
ISBN-13  978-90-263-0825-3

Uitverkocht, kopie Ó Ç 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Op zijn tocht door Zuidoost-India ontmoet een westerse pastoraaltheoloog het hindoe´sme als folklore, als legitimering van de onderdrukking van de vrouw, als hemelse kroon op het kastensysteem en als rechtvaardiging van racistische strijd.
Maar ook ontmoet hij het hindoe´sme als middel tot mentale concentratie, als innerlijk weg naar het zelf en als instrument van religieuze extase.
Al reizend en ervarend wordt de auteur zich scherper bewust van het probleem met religie: zowel hier als daar verbindt religie zich met positieve en negatieve psychologische en sociologische processen.

  Inhoud
   
 • Ten geleide
 • Inleiding
 • Op weg naar de zuidpunt van India
 • Cape Comorin: tempel en kathedraal
 • Madurai: riten rond een godenpaar
 • Trichy: religieuze folklore en ideologie
 • Chidambaram: cultische extase
 • Tiruvannamalai: een weg naar binnen
 • Madras: een heilige oorlog
 • Terug naar huis
 • Nabeschouwing: de armoede en de tempel

< 2-29

2-31 >