< 2-34

2-36 >
_______

_______
______


______

2-35
___

Geestelijke verzorging en psychotherapie


J.H.M. MoorenIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1989.
Tweede druk: 1994.
ISBN-10  90-263-1009-9
ISBN-13  978-90-263-1009-6

Een derde, gewijzigde druk verscheen in 2008 bij Uitgeverij De Graaff in Utrecht.

Uitverkocht, kopie 8,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV

[Omslag]De geestelijk verzorger en de therapeut: t vaak worden zij geschetst als elkaars concurrenten en sleept het betoog over wat de een moet doen en de ander toch vooral moet laten zich voort.

Dit boek slaat een nieuwe weg in: geestelijke verzorging en psychotherapie worden niet van elkaar gescheiden, maar gezien als verschillende beroepssoorten. Gewapend met dat inzicht verdwijnen allerlei moeizame en vruchteloze discussies en ontstaat ruimte voor wederzijds begrip en samenwerking. Dat komt uiteindelijk de clint ten goede.Inhoud
 • W.J. Berger:  Ten geleide (p. 7-10)
 • Inleiding
 • Een paar apart
 • Voorbeeld en tegenbeeld
 • Verlaten erfgoed
 • Onzekerheid
 • Zelf-identiteit
 • Gelijkstelling?
 • Onderscheid
 • Intermezzo: zielzorg, pastoraat en geestelijke verzorging
 • Referentiekaders
 • Marianne: een gevalsbeschrijving
 • Primair en secundair referentiekader
 • Psychologie als secundair referentiekader
 • Levensbeschouwing als secundair referentiekader
 • Universaliteit?
 • Autonomie
 • Doelgerichtheid
 • Van het Woord naar de mens
 • Verdwenen taal en ontbrekend dialect
 • Gebied of perspectief?
 • Het leven overdoen?
 • Het psychische
 • Het geestelijke 1
 • Het geestelijke 2
 • Professioneel handelen: alleen verschil in taal?
 • Inhoud en methode
 • Professie en ambt
 • Contract
 • Integratie en vrijplaats

< 2-34

2-36 >