< 2-35

2-37 >
_______

_______
______


______

2-36
___

Symbool en werkelijkheid

Essays over religie en cultuur 1962-1970


Han Fortmann


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1990
ISBN-10  90-263-1032-3
ISBN-13  978-90-263-1032-4

8,- ( inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV
[Omslag]Essays van Han Fortmann, samengesteld en ingeleid door Jacques Janssen, uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het KSGV.

Han Fortmann was van 1957 tot aan zijn dood in 1970 hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universeit Nijmegen. Al vr zijn hoogleraarschap was hij op tal van terreinen maatschappelijk actief, met name rondom thema's als jeugd, religie en geestelijke gezondheid. In zijn boeken en vooral in de meer dan 200 artikelen van zijn hand heeft hij het emancipatieproces van de Nederlandse katholieken mede vorm gegeven. Voor velen bleek hij een gids. Zijn boeken en artikelenbundels beleefden meerdere herdrukken.

Naast zijn wetenschappelijke werk publiceerde Fortmann in Dux, (het maandblad voor jeugdleiders, later opgegaan in Jeugd en Samenleving),  de Volkskrant en De Tijd. In deze publicaties, wanneer een breder publiek meeluisterde, was hij op zijn best. Voor Symbool en werkelijkheid is vooral uit die artikelen geput. De aldus geselecteerde artikelen worden door Jacques Janssen uitvoerig ingeleid en in hun historische context geplaatst.
  Inhoud
   
 • Jacques Janssen: Ten geleide (pp. 7-8)
 • Jacques Janssen: Onder emancipatoren: Han Fortmanns godsdienstpsychologie in een culturele context (pp. 9-31)
 • Kerk in de wereld
 • Onder beneficie van inventaris
 • De wankele status van de engelbewaarders
 • Symbool n werkelijkheid
 • Hoe dom zijn 'de mensen'?
 • Gelieve de ketters niet te verbranden
 • Katholiek zijn weer avontuur
 • De versmalde kerk
 • Het heldere licht

< 2-35

2-37 >