< 2-38

2-40 >
_______

_______
______


______

2-39
___

Geweld in relaties

Overwegingen en ervaringenP. Vandermeersch
H. Baartman
Th. Beemer
N. Oudendijk
J. Schneider - van Egten

In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1991
ISBN-10  90-263-1163-X
ISBN-13  978-90-263-1163-5

Uitverkocht, kopie à € 7,50  (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]In de openingsbijdrage inventariseert Patrick Vandermeersch de meerduidigheid van het begrip ‘geweld’ en bespreekt hij de evolutie van de ethische gevoeligheid voor geweld.

Herman Baartman illustreert aan de hand van Kafka’s brieven aan diens vader de uitwerking van geweld in een vader-kindrelatie. Voorts laat hij zien dat mishandelde kinderen niet altijd – zoals de heersende opinie luidt –  zélf hun kinderen zullen mishandelen.

Theo Beemer presenteert de gevaren en vruchten van een benadering vanuit de ethiek.

De bundel besluit met twee bijdragen vanuit de praktijk. Nico Oudendijk ziet terug op zijn werk in de gezinstherapeutische kliniek De Triangel, en Jenny Schneider-van Egten verhaalt over haar pastorale contacten met incestslachtoffers bij wie religie een belangrijk deel van de problematiek vormt.

  • "Een boekje dat terecht aandacht vraagt om het probleem vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, weet daarvan te hebben en in samenwerking daarvan ook gebruik te maken in de hulpverlening."  J.H.A.M. Bekkers in VRT-periodiek, 30, nr. 1, 1992, p. 41.Inhoud_________________
________
J. Kerssemakers Ten geleide 7-9
P. Vandermeersch Geweld in relaties en levensbeschouwelijke (on)macht 11-23
H. Baartman Kafka's brief aan zijn vader. Over het opgroeien als verworpen kind 24-42
Th. Beemer Weldaad en gewelddaad. Ethische bezinning op de relaties tussen ouders en kinderen 43-54
N. Oudendijk Geweld in gezinsrelaties. Wat kunnen de meer extreme patronen in multi-problem gezinnen ons leren?
55-60
J. Schneider - van Egten,
in samenwerking met
R. Jansen
Exodus. Incest, godsdienst en pastoraat
61-82

< 2-38

2-40 >