< 2-3

2-5 >
_______

_______
______


______

2-4
___

Geloof in nood


W.J. Berger
F.J.J. Buytendijk
L.M. ter Steeg


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Bilthoven, 1974
ISBN-10  90-263-0261-4
ISBN-13  978-90-263-0261-9

Uitverkocht, kopie 7,50 ( inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]Over religie in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg.

Ter Steeg gaat aan de hand van gesprekken met hulpverleners na welke betekenis zij toekennen aan religie in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Is het geloof voor hen een waardevolle of een hinderlijke factor in de hulpverlening? In hoeverre is het buiten hun gezichtsveld geraakt? Wat zijn de oorzaken van de gebrekkige integratie van het geloof in de gezondheidszorg?

Berger vraagt aandacht voor de betekenis van de zinsvragen in de geestelijke gezondheidszorg, Hij onderstreept dat de hulpverlening tekortschiet als zij niet weet in te gaan op die vragen en op de religieuze dimensie van het bestaan.

Buytendijk analyseert wat de oorzaken en uitingen zijn van de nood door onzekerheid waaraan de hedendaagse mens lijdt. De onzekerheid wordt een macht die de grondslagen van het persoonlijk bestaan aantast, als niet alleen de rustige en vanzelfsprekende omgang met de vertrouwde beelden van een stabiele leefwereld verstoord wordt, maar ook de intermenselijke dialoog verstart en verkilt.


Inhoud
____________________________________

_________________blz.
____________
Dr. L.J.M. ter Steeg
Geloof in nood. 9-35 + 51
Dr. W.J. Berger
'Weer een nieuwe opdracht.' 36-43 + 52-53
Prof. dr. F.J.J. Buytendijk Nood door onzekerheid. 44-50 + 53

< 2-3

2-5 >