< 2-40

2-42 >
_______

_______
______


______

2-41
___

De zin van ouderschap


Anneke Parent
Frank van Balen
Piet Bierkens
Paul van Tongeren


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1992
ISBN-10  90-263-1209-1
ISBN-13  978-90-263-1209-0

Uitverkocht, kopie à € 8,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]De vraag waarom mensen kinderen willen, of juist niet willen, of waarom nu niet maar later wel, werd tot voor kort nooit gesteld. Zelfs in de filosofie schittert deze vraag door afwezigheid. De maatschappij laat dit gebied vrijwel uitsluitend over aan ouders.

Maar al langere tijd vormt zowel het krijgen van kinderen als kinderloosheid niet langer een lot dat mensen passief ondergaan. Het is een terrein waarop mensen beslissingen moeten nemen. Wel of niet kinderen? Voorlopig niet, of nooit? Veranderen we later van mening? Zoeken we medische hulp of niet? Wensen we adoptie?

Het besef daagt dat op dit terrein allerlei problemen liggen, en dus mogelijke hulpvragen, waarover weinig bekend is.
Wat willen mensen, en wat verwachten ze van hun eenmaal vervulde wensen?

  • “Met name het laatste artikel maakt dit boek de moeite waard.” Rob Treep in De Bazuin, 11 december 1992.


Inhoud______
_______

_______
Jacques Kerssemakers
& Ad van Heeswijk
Ten geleide 7-10
Anneke Parent  Wel of geen kinderen: een moeilijke keuze? Vrouwen die twijfelen over het al dan niet krijgen van kinderen 11-26
Frank van Balen Ongewild kinderloze paren. Hun psychische problemen. Hun moeizame aanpassing aan een leven zonder kinderen 27-44
Piet Bierkens Enige bijzondere wijzen van voortplanting: IVF en KID 45-61
Paul van Tongeren De paradox van de kinderwens 62-81

< 2-40

2-42 >