< 2-43

2-45 >
_______

_______
______


______

2-44
___

De gewelddadige samenleving


Rolf Kleber
Jan Leijten
Hans Achterhuis
Willem Alting von Geusau
Jo Dobbelaer


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1994
ISBN-10  90-263-1332-2
ISBN-13  978-90-263-1332-5

Uitverkocht, kopie 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]Geweldpleging roept heftige emoties op, bij het slachtoffer en in de samenleving. De roep om iets tegen geweld te doen wordt daarom almaar krachtiger, z krachtig misschien, dat het gevaar voor overtrokken reacties groot wordt. Deze bundel gaat in op de psychologische verwerking van geweld, bespreekt de gewelddadigheid in de samenleving, en waarschuwt tegen totalitaire denkbeelden over geweld en over geweldplegers.

  • " 'De gewelddadige samenleving' is een goed boek. In een vijftal lezingen over geweld krijgt de lezer een panorama voor ogen, getoond vanuit zeer verschillende gezichtspunten: geweld en trauma, geweld en rechtspraak, geweld en filosofie, geweld en therapie, en geweld en de daders. Mooi in het centrum geprogrammeerd vinden we Hans Achterhuis, die zo krijg je de indruk speciaal voor deze gelegenheid, een vlot 'persoonlijk' en historisch essay heeft geschreven."  Bart Brandsma in Filosofie Magazine, 3, 1994, nr. 4, p. 56.


Inhoud_______________
______
Ad van Heeswijk Ten geleide: heeft praten over geweld nog zin? 7-12
Rolf Kleber De schok van geweld: de psychologie van gevolgen en verwerking 13-32
Jan Leijten De gewelddadige samenleving? 33-44
Hans Achterhuis Geweld: een zoektocht door de filosofie 45-60
Willem Alting von Geusau 'Vergeving': eindpunt van een lange weg 61-73
Jo Dobbelaer De daders in de gewelddadige samenleving
74-85

< 2-43

2-45 >