< 2-45

2-47 >
_______

_______
______


______

2-46
___

Het geloof is er voor de mens


Harry StroekenIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1995
ISBN-10  90-263-1379-9
ISBN-13  978-90-263-1379-0

Uitverkocht, kopie ad € 9,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.
O
ok
kosteloos als
digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]
Hoe dient men in de hulpverlening professioneel om te gaan met religie? Een vraag die belangrijker wordt zodra men zich realiseert hoe pluriform en multicultureel het spirituele landschap in Nederland is geworden.

Harry Stroeken (1940) is een van de weinige hulpverleners die zich op het gebied van psychotherapie en religie gespecialiseerd hebben. Deze bundel is de neerslag van de ervaring en inzichten die hij in zijn praktijk heeft opgedaan. Zijn bijdragen vormen een welkome aanwinst voor de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheid rond vragen als:

  • Wat zijn de psychologisch functies van godsbeelden?
  • Hoe om te gaan met schuldgevoelens?
  • Op welke wijze kan religie in psychotherapie aan de orde komen?
  • Welke ongezondmakende leerstellingen kunnen kerken verkondigen?
  • En welke visie heeft de auteur op de zin van het leven?


Dr. H.P.J. Stroeken is psychoanalyticus en godsdienstpsycholoog te Utrecht. Van zijn hand verschenen eerder: Freud en zijn patiënten (1985);  Van dochter tot vrouw. Verslag van een psychoanalyse (1992); samen met J. Smit: Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch perspectief (1993), en Psychoanalytisch woordenboek (1994).


  • "De genuanceerde en nuchtere toon van deze schrijver, die wars is van fanatisme en bekeringsdrift, maakt het boek extra sympathiek. Een welkome uitgave nu langzamerhand godsdienstige vragen niet langer taboe lijken in de geestelijke gezondheidszorg."  –  Johan Blaauw in Trouw, 6 juli 1995.

  • "zeer interessante thema's die door de schrijver op boeiende wijze aan de orde worden gesteld"  –  J.J.A. Doolaard in Geestelijke Verzorging, nulnummer 1e jaargang, november 1995, p. 42.

  • "een heel goede bijdrage om religie binnen de psychotherapie een plaats te geven en uit de taboesfeer te halen bij psychiaters en psychotherapeuten."  –  J. Bekkers in Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 34, 1996, p. 66.Inhoud

_______
Inleiding 7-11
Over godsbeelden 13-23
Illusies loslaten: psychoanalyse en God 24-39
Moraal volgens Veritatis Splendor  40-51
Schuld: gezond en ongezond 52-63
Over de zin van het leven
64-75
Religie in psychotherapeutische context
76-87
Onderweg
88-91
Literatuur / Verantwoording / Personalia
93-99

< 2-45

2-47 >