< 2-46

2-48 >
_______

_______
______


______

2-47
___

Ouderen en zingeving


Joep Munnichs
Cees Knipscheer
Nan Stevens
Tjeu van KnippenbergIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1995
ISBN-10  90-263-1401-9
ISBN-13  978-90-263-1401-8

Uitverkocht, kopie ad € 9,50  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]Terugblikkend op onze relaties, op onze levenstaken en tijdsbesteding wordt langzaam onze persoonlijke zingeving zichtbaar, zo betoogt Munnichs. Zingeving verschijnt dan niet als concrete doelstelling, maar als resultaat van een mozaïek van wensen en verwensingen, van geslaagde en mislukte activiteiten, van velerlei gevoelens en gedachten. Maar: zingeving komt onder druk te staan als ouderen steeds meer aan de rand van onze samenleving worden geduwd.

Terwijl mensen steeds langer leven, worden zij steeds vroeger uit het arbeidsproces geweerd. Knipscheer daagt daarom ouderen uit om een veelheid van taken in de maatschappij te claimen, teneinde deze ontwikkeling het hoofd te bieden.

Stevens beschrijft hoe diep het verlies van een partner snijdt in een leven waarin de partners emotioneel, sociaal, praktisch en economisch steeds meer met elkaar verweven raakten. Aan de hand van interviewmateriaal laat zij zien hoe het leven van de achtergebleven partner, door rouw en door een nieuw engagement met activiteiten en personen, weer als zinvol beleefd kan worden.

'Bestendigheid gaat door breuken heen' is een zin van Schillebeeckx waarmee Van Knippenberg ten slotte samenvat hoe in processen van vasthouden en loslaten, van beheersen en laten gebeuren, van thuis zijn en vervreemding, ons verlangen naar een zinvolle continuïteit in de levensloop zich een weg zoekt.


  • ‘Het is het KSGV weer gelukt om, vanuit haar studiemiddag 1994, een boeiende uitgave te verzorgen.'  –  R. Hekking in Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, 1, 1996, nr. 1, 44.


Inhoud
_____________________

______
Ad  van Heeswijk Ten geleide. Cicero en de moderne alchemisten 7-14
Joep Munnichs Weg (weten) met zin! 15-31
Cees Knipscheer Een samenleving vóór ouderen, of mét ouderen? 32-47
Nan Stevens Zingeving en partnerverlies op oudere leeftijd 48-62
Tjeu van Knippenberg De vraag naar zin en de beleving van continuïteit bij ouderen 63-74
Personalia
75

< 2-46

2-48 >