< 2-48

2-50 >
_______

_______
______


______

2-49
___

Religie in de geestelijke gezondheidszorg


M.H.F. van Uden & J.Z.T. PieperNijmegen: KSGV, 1996
ISBN-10  90-75886-01-2
ISBN-13  978-90-75886-01-6

Uitverkocht, kopie à € 9,00  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Welke relatie bestaat er tussen iemands religieuze achtergrond en zijn geestelijke gezondheid? En hoe kan in de geestelijke gezondheidszorg met religie en levensbeschouwing worden omgegaan?

De auteurs behandelen eerst verschillende denkbeelden over de invloed van religie op geestelijke gezondheid. Ook onderzoeken zij in hoeverre religie ter sprake komt in de behandeling van psychosociale problematiek in Nederland.

Vervolgens wordt de behandeling van een man met ernstige dwangproblematiek beschreven. Zowel de negatieve als de positieve verwikkelingen rond religie worden uiteengezet. Aan de hand van een tweede gevalsbeschrijving wordt duidelijk dat verandering een existentieel-levensbeschouwelijk leerproces inhoudt voor de cliënt én voor de hulpverlener.

Met de twee gevalsbeschrijvingen wordt een bijdrage geleverd aan de spaarzame casuïstiek op het terrein van religie en therapie. Nauw hierop aansluitend volgen ten slotte aanbevelingen voor de praktijk van de hulpverlening.
  • "een interessante inleiding in een complexe materie" – Jef van Gerwen, Streven, maart 1997, p. 277.
  • "genuanceerde visie op de relatie tussen godsdienst en geestelijke gezondheid" – Zorg + Welzijn, jrg. 2, 25 oktober 1996, p. 16.Inhoud

_______
Inleiding 7
Religie en geestelijke gezondheid 9-37
Religie en geestelijke gezondheidszorg 38-60
De casus van de heer Rigstra. Het gevecht met significante anderen 61-73
De casus van de heer Pieterse.  Helpen als existentiële ruil
  74-83
Aanbevelingen
84-87
Literatuur / Verantwoording / Personalia
88-94

< 2-48

2-50 >