< 2-49

2-51 >
_______

_______
______


______

2-50
___

Op gepaste afstand

Over de veranderde relatie tussen zuil en ziel


Hanneke Westhoff
Louis ter Steeg
Paul Schnabel
Willem Berger


Nijmegen, KSGV | Valkhof Pers, 1997, 64 pagina's
ISBN-10   90-5625-015-9
ISBN-13   978-90-5652-015-7

€ 7,50  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag]Nadat in de jaren zeventig aan de oude, verzuilde geestelijke gezondheidszorg een einde was gekomen, heerste in de hulpverlening lange tijd een taboe op geloof en levensbeschouwing. En wanneer het geloof toch aan de orde kwam, werd het eerder als een storende dan als een genezende factor gezien. De laatste jaren groeit het inzicht dat levensbeschouwing niet per definitie schadelijk is voor de geestelijke gezondheid, mits er sprake is van een gepaste afstand tussen beide.

Deze uitgave bevat een aantal beschouwingen over de veranderde relatie tussen geloof en geestelijke gezondheid. Daarin belichten de auteurs vanuit hun eigen invalshoek, en meermalen vanuit hun persoonlijke geschiedenis, de veelzijdige relatie tussen 'ziel en zuil'.

De bijdragen in deze bundel vormen het resultaat van een studiedag georganiseerd bij het verschijnen van de studie van dr. Hanneke Westhoff: Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.

  • "In deze vijftigste uitgave wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk de bijdrage is geweest van het KSGV en de verenigingen die haar voorgingen, aan het proces van geestelijke bevrijding van katholiek Nederland, een proces waarbij de katholieke geestelijke verzorgers nauw betrokken zijn. Wij wachten met spanning op de komende vijftig uitgaven van het KSGV!" – Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, 2, nummer 6, oktober 1997, p. 14.
  • "Een geslaagde publicatie op een geschikt moment in een passend formaat." – J.J.C. Marlet in Tijdschrift voor Psychiatrie, 39, 1997, nr. 2, p. 974.Inhoud
____________________

_______
Redactie
Ten geleide 7-8
Hanneke Westhoff Psychologie en moraal: een weerspannige relatie, of: de psychologie van Nijmegen 9-23
Louis ter Steeg De zuil is de ziel niet 24-37
Paul Schnabel Zonder Rome van zonde dromen 38-54
Willem Berger Wat doet de koopman met de parel van grote waarde? 55-63
Personalia
64

< 2-49

2-51 >