< 2-56

2-58 >
_______

_______
______


______

2-57
___

Zin op school

Zingeving in het voortgezet onderwijs

Hans Alma & Jacques Janssen
Jan van Lier
Jan van Spaendonck
Siebren Miedema


Nijmegen, KSGV, oktober 2000
ISBN-10   90-75886-14-4
ISBN-13   978-90-75886-14-6

€ 9,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Omslag]Met welke zinvragen leven middelbare scholieren in Nederland? Waar zoeken zij antwoorden? Welke mogelijkheden heeft de school om jongeren hierin te stimuleren? Wat missen leerlingen als ze die mogelijkheden niet krijgen, en wat levert het hun op als die er wel zijn? Is aandacht voor zingevingsvragen belangrijk voor hun geestelijke gezondheid?

  • 'Vlot geschreven en gemakkelijk leesbaar'  Jan Simons op www.catechese.net/nl/boekenplank/... , 24 december 2000.
  • ‘Dit boekje biedt op minder dan 100 blz. een veelzijdig perspectief aan op het huidige debat omtrent identiteit en onderwijs. Het is een aanrader voor wie zich uitgedaagd weet door een scherpe vraagstelling en reflectie.’ D. Kerkhoven in Collationes, 32, 2002, nr. 2, p. 211.
  • ‘Een interessant en boeiend verslag. Ik zou bijna zeggen: verplichte kost voor (groot)ouders van middelbare scholieren.’ Doorkijk, 41 , 2000, p. 29.


Inhoud_____
________


____
Jan van der Lans Ten geleide. 7-8
Hans Alma &
Jacques Janssen
Jeugd en zingeving: een open vraag. 9-25
Jan van Lier Ontmoeten in het labyrint van de mensheid. Interlevensbeschouwelijke communicatie in het voortgezet onderwijs. 26-38
Jan van Spaendonck Een nieuw begin. Levensbeschouwelijke en religieuze vorming voor tieners in de mediasamenleving. 39-71
Siebren Miedema Levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen op alle scholen. 72-87

Personalia.
88

< 2-56

2-58 >