< 2-59

2-61 >
_______

_______
______


______

2-60
___

Pastorale counseling en spiritualiteit

Een contextuele benadering


Han van den  Blink


Vertaald en ingeleid door Ad van Heeswijk


Tilburg: KSGV, mei 2002, 118 pagina's
ISBN-10    90-75886-19-5
ISBN-13    978-90-75886-19-1

€ 9,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[afbeelding omslag]Han van den Blink is een in Amerika wonende Nederlander. Hij werkt als hoogleraar Ascetical and pastoral theology in Rochester (New York) en heeft een praktijk als pastoraal counselor en spiritueel begeleider. Daarnaast is hij systeemtherapeut en opleider systeemtherapie. Van 1998 tot 2000 is hij voorzitter geweest van de American Association of Pastoral Counselors. Hij publiceert regelmatig in Amerikaanse theologische en pastoraal-psychologische vaktijdschriften. In Nederland verzorgde hij diverse workshops.

Een aantal van zijn essays zijn in deze bundel samengebracht. Daarin betoont Van den Blink zich een voorstander van meer integratie van hulpverlening met persoonlijk geloof en spiritualiteit. Hij hanteert een consequent contextueel uitgangspunt en geeft uitwerking aan de stelling dat geloof en spiritualiteit intrinsiek relationeel van aard zijn.

In zijn levensverhaal vormt zijn opsluiting als elfjarig jongetje in een Japans concentratiekamp in het toenmalige Nederlands Oost-Indië een belangrijk hoofdstuk. Dit heeft een diepgaande invloed gehad op zijn psychologische, professionele, en zeker ook zijn spirituele ontwikkeling.

  • 'Zeer inspirerend vind ik ook de beschrijving van zijn religieuze zoektocht. Begonnen in een traditie waarin God wordt opgevat als transcendente macht die ingrijpt in de geschiedenis en als zodanig systematische en exegetisch onder de loep is te nemen, heeft Van den Blink steeds meer oog gekregen voor wat hij noemt ‘een verhoogd bewustzijn van de aanwezigheid van het Heilige in mijn leven. Niet ‘eropaf', maar ‘wacht eens wat je overkomt’. Het is het milde vertrouwen dat er door Gods Geest dan ook iets gebeurt, dat dit boekje zo bijzonder maakt.'  Jan Greven in Trouw, 1 oktober 2002, p. 12.


Inhoud

blz.
Ad van Heeswijk:  Han van den Blink en zijn werk. Een inleiding.

7-18
Pastorale counseling. De invloed van sociale verandering en sociale verschillen 19-43
Empathie en verscheidenheid. Problemen en mogelijkheden 44-66
De reactivering van trauma’s in pastorale counseling. Implicaties voor theorie en praktijk 67-88
De Weg van de Geest. Reflecties over spiritualiteit, pastorale counseling en spirituele begeleiding
 89-111
Literatuur / Verantwoording / Personalia
112-118

< 2-59

2-61 >