< 2-60

2-62 >
_______

_______
______


______

2-61
___

Religie en erotiek

Balanceren tussen liefde en lust


Koen Raes
Frans Vosman
Piet Nijs
Cas Wouters
Marjo BuitelaarTilburg, KSGV, oktober 2002, 160 pagina's
ISBN-10   90-75886-20-9
ISBN-13   978-90-75886-20-7

€ 10,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag 'Religie en
            erotiek']Verslag van de lezingen op de jaarlijkse KSGV-studiebijeenkomst 2001. Koen Raes maakt korte metten met het ongelimiteerd najagen van seks, mede opgeroepen doordat kerken het seksuele als zondig onderdrukten. Een opvoeding in de kunst van het minnen: dat is wat nodig is.
Frans Vosman ziet hoe psychologische schema’s ons in nieuwe keurslijven dwingen. Moraaltheologie en vrouwenstudies theologie kunnen daartegen helpen met noties als inbedding van seksualiteit in liefde, trouw en persoonlijke overgave.
Piet Nijs schildert hoe geliefden kunnen leren om met al hun zintuigen te genieten van elkaar, van het leven en daarmee van de mysterieuze liefde en harmonie die alles bezielt: de erotische ontmoeting als zijnservaring.
Cas Wouters schetst de collectieve zoektocht naar een meer bevredigende ‘lustbalans’, onder meer in het feministische tijdschrift Opzij.
Marjo Buitelaar onderzocht de balans tussen liefde, lust en religie in Marokko. De islam biedt meer ruimte aan lust dan gedacht.

Religie speelt in de balans van lust en liefde een tweeledige rol: negatief waar zij een werkelijk spreken uit de weg gaat en slechts moraliserend het vingertje heft; positief waar zij aan relationele fijngevoeligheid, wederzijds genieten en lustbeleving tussen gelijkwaardige partners de plaats weet te geven die deze deugden toekomt.


 • ‘Kortom, een zeer mooi werk dat er niet voor terugdeinst om persoonlijke standpunten in te nemen en er tegelijkertijd in slaagt om zeer informatief te zijn.’ Steven de Peuter in Gedrag en Gezondheid 30, 2002, p. 296-297.
 • 'De bundel is de moeite van het lezen waard.  Het taalgebruik is helder, de analyses zijn vaak doeltreffend, de punten die de auteurs willen scoren komen goed over het voetlicht.'   H.J. Nieuwenhuis in Tijdschrift Geestelijke verzorging, 6,  2003,  p. 55.


Inhoud___________


blz.
Lia Vergouwen Ten geleide. 7-12
Koen Raes Seksuele bevrijding is ook een ethisch project.  De revival van het antiseksuele syndroom. 13-42
Frans Vosman Seks, lijfelijkheid en humanisering. Huidig moraaltheologisch denken over seksualiteit. 43-67
Piet Nijs De erotische ontmoeting als zijnservaring. 68-79
Cas Wouters De lustbalans van liefde en seks.  Ontwikkelingen sinds de seksuele revolutie. 80-124
Marjo Buitelaar Seksualiteit en islam. Paradijselijke voorstellingen en dagelijkse praktijken.
125-159
Personalia

160


Dr. M.W. Buitelaar is antropologe en als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Universiteit Groningen.


Prof. dr. P. Nijs, psychiater-seksuoloog, is emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven, oud-kliniekhoofd van het Universitair Ziekenhuis en oud-directeur van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen aldaar.


Prof. dr. K. Raes studeerde moraalwetenschap en rechten. Hij is hoogleraar toegepaste ethiek en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Gent.


Prof. dr. F.J.H. Vosman is hoogleraar moraaltheologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.


Dr. C.A.P.M. Wouters is als senior-onderzoeker verbonden aan de vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en aan de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek.

2-60

2-62 >