< 2-61

2-63 >
_______

_______
______


______

2-62
___

Vergeving als opgave

Psychologische realiteit of onmogelijk ideaal?


Ruard Ganzevoort
Piet Verhagen
Wim ter Horst
Marjoleine de VosTilburg, KSGV, mei 2003, 92 pagina's
ISBN-10   90-75886-21-7
ISBN-13   978-90-75886-21-4

9,50  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag 'Vergeving']Hulpvragers zouden een therapeut wat bevreemd aankijken als die het woord ‘vergeving’ ging gebruiken, ongeveer alsof ze zich afvroegen of ze nu bij de psychotherapeut zitten of bij de pastor. Het misbruikslachtoffer vraagt zich wellicht af of de therapeut misschien aan de kant van de dader staat, de overspelige partner in een relatietherapie verschuilt zich achter de beleefde mededeling dat hij/zij ‘niet godsdienstig’ is. Mensen in psychotherapie kunnen het moeilijk hebben met het idee van vergeving, en hun psychotherapeuten dus mét hen.

Toch wordt steeds vaker over vergeving, psychotherapie en geestelijke gezondheid gepubliceerd . Daarom vroeg het KSGV aan vier auteurs te onderzoeken of er onder dat onmogelijke geachte ideaal nu wel of niet een psychologisch heilzame realiteit schuilgaat.

  • ‘... een thematiek ... die hulpverleners niet zomaar terzijde kunnen schuiven. Zowel cliënten als hulpverleners kunnen het moeilijk hebben met oude opvattingen over vergeving en vergiffenis. Soms blijkt dat we er te veel karikaturen van hebben gemaakt. Dan is een herbezinning op deze zaken noodzakelijk.’ Piet Winkelaar in SPH tijdschrift voor sociaal-pedagogische hulpverlening , september 2003, p. 43.
  • ‘... een staalkaart om de lezer aan het denken te zetten. Daarin slaagt het op een verfrissende en overtuigende wijze.’ M. Calmeyn in Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 2003, p. 794.
  • ‘... vergeving op een veelzijdige manier, vanuit veel inspiratiebronnen voor ogen gebracht. Daarin zit de kracht van dit boekwerkje; er staan allerlei wetenswaardigheden en inzichten in. Het maakt het ook geschikt voor velerlei publiek met allerlei nieuwsgierigheden.’ Hans Strijards in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 65, 2004, p. 251.


Inhoud
.
______blz.
Ad van Heeswijk:  Ten geleide: Móet vergeving? 7-16
Ruard Ganzevoort:  Vergeving moet. Maar het maakt wel uit hoe 17-33
Piet Verhagen:  Vergeving: wat levert het op?
34-58
Wim ter Horst:  Vergeven als opvoedend handelen. 59-79
Marjoleine de Vos:  ‘Vader vergeef het hun’. Over de onmogelijkheid van vergiffenis.
 80-91
Personalia.
92


Dr. R. Ruard Ganzevoort is universitair hoofddocent praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.


Dr. W. ter Horst is oud-hoogleraar klinische pedagogiek en orthopedagogiek en houdt zich de laatste jaren onder meer bezig met godsdienstpedagogiek.


Drs. P.J. Verhagen, psychiater en theoloog, is verbonden aan de Meerkanten, Geestelijke Gezondheidszorg Flevo-Veluwe te Harderwijk.


Marjoleine de Vos is redacteur en columnist van NRC Handelsblad en publiceert gedichten.


< 2-61

2-63 >