< 2-62

2-64 >
_______

_______
______


______

2-63
___

De psycholoog kijkt niet in de ziel

Thema's uit de klinische godsdienstpsychologie


Jozef Corveleyn


Tilburg, KSGV, oktober 2003, 136 pagina's
ISBN-10   90-75886-22-5
ISBN-13   978-90-75886-22-1


€ 7,50  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Omslag]De psychologie kan geen uitspraken doen over datgene of diegene waarin de mensen religieus geloven. Zij kan alleen maar gedrag bestuderen bij mensen die aangesproken worden door een transcendent ‘object’.

Vanuit deze gedachte worden in deze bundel enkele studies op het domein van de klinische godsdienstpsychologie gepresenteerd. In de eerste bijdragen gaat het over religie in begeleiding en therapie, met name over de vraag of psychotherapie en geestelijke begeleiding nu hetzelfde zijn of niet.

Daarna komt ‘uitzonderlijk religieus gedrag’ aan de orde. Hoe de Mariaverschijningen in Beauraing te beschouwen? En tot slot pathologisch religieus gedrag: zijn alle religieuze wanen eigenlijk wel over één kam te scheren? Voor de beantwoording van de laatste vraag wordt Freuds befaamde gevalsstudie over Schreber vergeleken met een geval uit de praktijk van de auteur.

Prof. dr. J. Corveleyn (1948, Sint-Niklaas, België) is klinisch psycholoog en psychoanalyticus (Belgische School voor Psychoanalyse). Hij behaalde licentiaten in de wijsbegeerte en klinische psychologie en promoveerde in de psychologie aan de KU Leuven. Jozef Corveleyn is werkzaam als gewoon hoogleraar aan het Departement Psychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en sedert 2001 decaan van deze Faculteit  Vanaf 1998 is hij tevens als deeltijdhoogleraar klinische godsdienstpsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij verricht en leidt onderzoek in het domein van armoede en vroegkinderlijke ontwikkeling (attachment) en opvoeding in het gezin, en onderzoek in het domein van de psychoanalyse, met name over de morele normbeleving in relatie tot de psychopathologie en de klinische (godsdienst)psychologie.


  • ‘duidelijke en prikkelende visie’, Henk Stulp in Zin in Zorg, 5 , 2003, nr. 4, p. 24.
  • 'behoort tot het beste wat in de laatste jaren in Nederland op dit terrein is gepubliceerd.' J.A. van Belzen in Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 59, 2004, p. 381.
  • 'Moeiteloos koppelt hij expertise aan nuance en bovendien maakt hij zijn wetenschap zonder veel pretentie voor een ruim publiek toegankelijk.' Hans Geybels in De Leeswolf, kritisch bibliografisch tijdschrift uitgegeven door het Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum VLABIN-VBC, 10, 2004, p. 138.
  • 'slaagt er bovendien in om moeilijke materie over te brengen aan leken in de psychologie.' Bernard de Cock in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 60, 2004, p. 226.
  • 'Met recht kan gezegd worden dat door de bundeling van deze teksten van Corveleyn de waarde van de klinische godsdienstpsychologie nu voor een breed publiek duidelijk kan worden. Gelovig of niet, deze bundel zal u vast aanspreken.'  M. Calmeyn in Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 2004, p. 494.


Inhoud________
 _______

blz.
Ten geleide 7-10
De psycholoog kijkt niet in de ziel: de grenzen van de (klinische) godsdienstpsychologie 11-36
Gedachten van een psychotherapeut over geestelijke verzorging van ernstig psychiatrisch gestoorde mensen
37-55
Psychotherapie en geestelijke begeleiding: hetzelfde, maar anders?
56-71
Volksreligiositeit of psychopathologie? De verschijningen van O.L. Vrouw van Beauraing, België, 1932-1933
72-99
De religieuze waan in de psychose en in de hysterie
100-132
Personalia / Verantwoording
133-135

< 2-62

2-64 >