< 2-63

2-65 >
_______

_______
______


______

2-64
___

Vragen naar zin

Het perspectief van de ggz-cliënt


Giel Hutschemaekers & Theo Festen
Doortje Kal
Chiel Bos
Doke Oosterholt
Emma Thomas
Paul Fijn

Tilburg, KSGV, juli 2004, 88 pagina's
ISBN-10   90-75886-24-1
ISBN-13   978-90-75886-24-5

€ 9,00  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Vragen naar zin]Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg willen graag zingevingsvragen aan de orde stellen, volgens onderzoek zelfs meer dan wordt gedacht. Maar ondanks de huidige nadruk op vraagsturing in de zorg, biedt de dagelijkse praktijk weinig ruimte voor zingevingsvragen van de cliënt.

Over welke ‘vragen naar zin’ gaat het? En hoe kan aan deze vragen recht gedaan worden? Cliënten, wetenschappers en beleidsmensen presenteren in deze bundel hun visies en verlangens.


  • 'Al met al een bundel als een geschakeerd kleurenpalet die aangenaam leest en die de vragen naar zin door de GGZ-cliënt op de agenda zet.' M. Calmeyn in Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 2004, pagina 832.
  • ‘De bijdragen van Oosterholt, Thomas en fijn zijn drie persoonlijke verhalen waarin de worsteling met zinvragen erg navoelbaar wordt. [...] Deze rijke bundel is een lovenswaardig initiatief om de nadruk te leggen op een andere dimensie van de zorg dan de medisch objectiverende.’ Ans Vrerink in Deviant, februari 2005, p. 24-25.
  • '... een pittig en actueel boekje, het leest vlot en legt de vinger op de wonde: therapeuten en geestelijk verzorgers hebben weinig met elkaar van doen. En dat is ten koste van de mens om wie het gaat.' Marina Riemslagh in Collationes, 37, 2007, nr. 1, p. 113.


Inhoud

_____blz.
Lia Vergouwen en Jacques Kerssemakers: Ten geleide. 7-14
Giel Hutschemaekers & Theo Festen:   Waarover praten zij? Over hulpvragen van cliënten en antwoorden van hulpverleners    
15-33
Doortje Kal:  De verbinding maken. Het verschil behoeden. Hoe het herwinnen van een plaats in de samenleving van belang is voor zingeving 34-49
Chiel Bos:   Geestelijke verzorging: een basisvoorziening
50-56
Doke Oosterholt:  Heel de patiënt    
57-67
Emma Thomas:  Eindelijk bezield    
68-80
Paul Fijn:  Zingeving in de GGZ: de visie van de Cliëntenbond    
81-87
Personalia
88


Drs. M.A.J.M. Bos is directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland.

Drs. Th. Festen is psycholoog-psychotherapeut en was algemeen-secretaris van de NVAGG, Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, in 1997 met andere GGZ-partners gefuseerd tot het GGZ-Nederland.

P.J.F. Fijn is algemeen coördinator van de Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg, en ervaringsdeskundige.

Prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers is als bijzonder hoogleraar ‘professionalisering van de GGZ’ verbonden aan het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen van de KU Nijmegen, en directeur van het Gelderse Roos Instituut voor Professionalisering (GRIP).

Dr. D. Kal promoveerde in 2001 op de dissertatie Kwartiermaken: werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. (Amsterdam/Meppel: Boom, 2001, 2e druk 2002) Zij is als staflid verbonden aan Actioma, instituut voor activering, innovatie en onderzoek op het terrein van het maatschappelijk activeringswerk.

T.A.M. Oosterholt is werkzaam als journalist en publiceert op het gebied van gezondheidszorg met als specialisatie psychiatrie, patiëntenverenigingen, vrouwen en empowerment. Daarnaast publiceert zij op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, filosofie en cultuur.

E. Thomas (pseudoniem) is als maatschappelijk werkende verbonden aan een onderwijsdienst.


< 2-63

2-65 >