< 2-65

2-67 >
_______

_______
______


______

2-66
___

Voor de geest staan

Zorg voor zingeving als taak van de geestelijke gezondheidszorg


Guus van Loenen


Tilburg, KSGV, juni 2005, 112 pagina's.

ISBN-10   90-75886-26-8
ISBN-13   978-90-75886-26-9

Ä 9,50  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Omslag]Guus van Loenen studeerde na zijn theologieopleiding pastorale psychologie, organisatiekunde, ethiek, supervisie en interculturalisatie. Sinds 1987 is hij hoofd van de dienst geestelijke verzorging van de GGZ-groep Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor supervisie en counseling. Deze publicatie bevat een bundeling van zijn reflecties op zijn ervaringen als geestelijk verzorger in de psychiatrie.

De rode draad van deze bundel is de verdediging van de geestelijke dimensie in de geestelijke gezondheidszorg. Daarmee valt of staat de humaniteit van de ggz.

  • ' Persoonlijk ben ik blij dat deze elegant geschreven artikelen (weer) onder mijn aandacht kwamen.' B. Rose in Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62, 2007, p. 354.
  • '... heeft mij sterk geraakt door zijn vele scherpe en stimulerende reflecties [...] dit kleine boekje is naar mijn oordeel een groot werk, meer dan waard om aandachtig gelezen te worden. Het is bovendien geschreven in een heldere en sierlijke stijl.' M. Eneman in Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 2006, p. 556.
  • 'Met de bundel Voor de geest staan levert het KSGV opnieuw een "zinvolle" bijdrage in zijn serie Geestelijke Volksgezondheid.'  Hospitalia, driemaandelijks tijdschrift van het Verbond der Verzorgingsinstellingen (B), 49, 2005-3, p. 59.
  • 'Aanbevolen lectuur dus.' Koen de Fruyt in Psychiatrie en Verpleging, 8, 2005, p. 452.


Inhoud

_____blz.
Ten geleide 7-11
Cultuur en techniek in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Technocratie als moreel probleem
12-20
Knooppunten van zingeving en psychiatrie
21-34
Onaanvaardbaar lijden: diagnose en dialoog. Een reflectie vanuit de optiek van geestelijke verzorging naar aanleiding van de KNMG-discussienota ĎHulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiŽntení
35-46
Van chronische psychiatrische patiŽnt naar brave burger? Over de moraal van psychiatrische rehabilitatie
47-64
Veranderen of zingeven? De interpretatie van de hulpvraag als keuzeprobleem
65-77
Wat? Voor wie? Wanneer? Waarom? Een beschrijving van het product geestelijke verzorging
78-91
Hoe de goede dingen goed te doen? Supervisie in het kader van kwaliteitszorg en ethiek
92-109
Personalia / Verantwoording
110-112

< 2-65

2-67 >