< 2-66

2-68 >
_______

_______
______


______

2-67
___

Over schuld en schaamte


Arthur Hegger
Pieter Lootsma
Philip Hermans
Johnny Fontaine
Doris NauerTilburg, KSGV, oktober 2005, 100 pagina's
ISBN-10  90-75886-27-6
ISBN-13  978-90-75886-27-6

Uitverkocht, kopie 9,00  (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]Schuld en schaamte: hebben we er alleen maar onnodig last van of zijn ze nodig voor zelfkennis? Hoe gaan andere culturen ermee om? Vijf auteurs behandelen schuld en schaamte vanuit psychologische, pastorale en interculturele invalshoek.

  • "Deze bundel is in al zijn eenvoud een pareltje." M. Calmeyn in Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 2006, p. 556.
  • "... geeft een breed en verhelderend zicht op de verschillende aspecten van schuld tegen heel diverse achtergronden." Jos van Pelt in Tijdschrift Geestelijk Leven, 62, 2006, nr. 2, p. 110.
  • "Over schuld en schaamte maakt het de lezer mogelijk zijn/haar wetenschappelijke kennis betreffende schuld en schaamte bij te spijkeren en dit op een heldere en vlot leesbare manier. De verschillende concrete situaties die in het boek worden neergezet, werken niet louter illustratief maar zijn bijzonder verhelderend." Marina Riemslagh in Collationes, 39, 2009, nr. 1, p. 115.


Inhoud

_____blz.
Jacques Kerssemakers:  Ten geleide. 7-10
Arthur Hegger:  Verhuld en verhaald. Voorbeelden van schuld en schaamte uit de psychotherapeutische praktijk. 
11-27
Pieter Lootsma:  Schuld, een eigentijds taboe.
28-42
Philip Hermans:  Schaamte en schuld in de Marokkaanse cultuur.
43-64
Johnny Fontaine:  De schuld- en schaamteknoop ontward. Conceptuele en empirische verheldering van de begrippen schuld en schaamte.  
65-78
Doris Nauer:  De rol van schuld in de christelijke geestelijke verzorging. Een constructief-kritische benadering vanuit pastoraal perspectief. 
79-99
Personalia
100


Dr. J.R.J. Fontaine, psycholoog, is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Drs. A.Th. Hegger, psycholoog en psychotherapeut, is als staffunctionaris volwassenenzorg werkzaam bij Eleos, stichting Gereformeerde GGZ.

Dr. P.P. Hermans, psycholoog en antropoloog, is als universitair docent transculturele pedagogiek verbonden aan de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Drs. P. Lootsma is predikant van de Haagse Kloosterkerk en was daarvoor gedurende acht jaar gevangenispredikant in Amsterdam.

Prof. dr. dr. D.A. Nauer, psychiater en theoloog, is hoogleraar pastoraaltheologie aan de Theologische Faculteit Tilburg.


2-66

2-68 >