< 2-6

2-8 >
_______

_______
______


______

2-7
___

Doorleefde pijn


F.J.J. BuytendijkIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Bilthoven, 1975
ISBN-10  90-263-0318-1
ISBN-13  978-90-263-0318-0

Uitverkocht, kopie 7,50 (inclusief verzendkosten)
te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Door Louis ter Steeg in overleg met Buytendijk herziene uitgave van een hoofdstuk uit diens Over de pijn, voorafgegaan door een beschouwing over persoon en werk van Buytendijk.

De moderne mens is zozeer uit op de bestrijding van de pijn, dat hij nauwelijks toekomt aan een bezinning op de betekenis ervan. Bestrijding van pijn is zeker gerechtvaardigd. De bewogenheid om het lijden van de mens is immers vanouds een stimulans voor de geneeskunde. Maar de geneeskunde wordt zichzelf ontrouw en verwordt tot een technisch bedrijf, als zij alleen de wetmatigheid van haar eigen ontwikkeling volgt en niet meer gevoed wordt door inzicht in het wezen van de mens en in de zin van zijn bestaan.

De overtuiging dat inzicht in het wezen van de mens onmisbaar is voor geneeskunde, geestelijke gezondheidszorg en psychologie, gaf richting aan Buytendijks denken en doen. Zij inspireerde hem ook tot zijn studie Over de pijn (eerste druk: 1943) en speciaal tot het hoofdstuk waarvan deze publicatie een bewerking is.

Inhoud

Inleiding door Louis ter Steeg (blz. 7-10)

1. Gevoel of gewaarwording
2. Gekwetst worden en gekwetst zijn
3. Het pijnlijke
4. Het persoonlijk antwoord


< 2-6

2-8 >