2-71 >
_______

_______
______


______

2-70
___

Heilig geloof, heilig moeten

Orthodoxie en geestelijke gezondheid


Lia Vergouwen
Jan Bodisco Massink
Jean-Pierre Wils
Ria Borra
Erry Pieters-Korteweg

Tilburg: KSGV,  juli 2007, 126 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-32-0

9,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[omslag 2-70]Waardoor kenmerkt zich orthodoxie? Hoe daarmee als hulpverlener of geestelijk verzorger om te gaan? Wanneer ontspoort orthodoxie tot fundamentalisme? Wat is de psychologie daarachter en wat is de invloed van religie en cultuur?

Het vermogen zich te verplaatsen in het perspectief van anderen blijkt hiervan cruciaal belang. Geestelijk verzorgers en hulpverleners staan daarom voor de taak een groter begrip voor het andere en het vreemde te kweken. Bij hun cliënten, maar ook bij henzelf.

  • "Een zéér aanbevelenswaardig boekje!"  Henk Schouten in Tussentijds, orgaan van de Vereniging van Geestelijk Werkers ‘Albert Camus’, nummer 11, augustus 2007, p. 30.
  • "... een genuanceerd beeld van de kracht en mogelijke problemen rond orthodoxie." Carlo Leget in Zin in Zorg, 11, nr. 1, maart 2009, p. 20.


Inhoud

_____blz.
Lia Vergouwen: Inleiding 7-17
Lia Vergouwen:  Heilige huisjes. Orthodoxie en andere zingevingsstijlen in het faith-developmentmodel van Fowler
18-40
Jan Bodisco Massink:  Het werk onzer handen. Een pastoraaltheologische en dieptepsychologische beschouwing over orthodoxie
41-57
Jean-Pierre Wils:   Sacraal geweld. Aantekeningen over ‘diepe religie’
58-87
Ria Borra:  Cultuur, religie en geestelijke gezondheid
88-106
Erry Pieters-Korteweg:  ‘Hebt gij ook eene roeping gehad?’ Een autochtone jongen met een kortdurende psychose 
107-125
Personalia
126


Drs. H.J. Bodisco Massink is predikant, psychoanalyticus en geregistreerd psychotherapeut. Sinds 1975 is hij werkzaam bij de GGZ Buitenamstel.

Drs. R. Borra is psychotherapeut/onderzoekster van de afdeling transculturele hulpverlening van de Riagg Rijnmond Noordwest.


Drs. E.S.P. Pieters-Korteweg, psychiater en psychotherapeut, is als eerste geneeskundige werkzaam bij Eleos, stichting voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg.

Dr. C.G. Vergouwen, cultuur- en godsdienstpsychologe, is oud-coördinator van de Pastoraal Psychologische Leergang aan de Universiteit Utrecht, begeleidster van een religieuze congregatie, en bestuurslid van het KSGV.

Prof. dr. J.-P. Wils, theoloog en filosoof, is hoogleraar ‘Christelijke ethiek in het bijzonder in relatie met de cultuurwetenschappen’, en directeur van het Centrum voor Ethiek, beide aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.2-71 >