< 2-70

2-72 >
_______

_______
______


______

2-71
___

Religie in Nederland: kiezen of delen?


Jacques Janssen
Tilburg: KSGV, oktober 2007, 144 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-34-4

7,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Omslag]Bundeling van artikelen van de cultuur- en godsdienstpsycholoog Jacques Janssen.

Antwoorden raken in onbruik, maar de wezenlijke levensvragen blijven hetzelfde.
Wie goed rondkijk, ziet dan ook veel hedendaags religieus engagement. Janssen weet dat in enkele eigentijdse fenomenen duidelijk aan te wijzen: religie verschijnt waar ze verdwijnt.
  • "Janssen geeft vaak bondige conclusies, en daarbij citeert hij pakkende uitspraken of passende dichtregels van anderen, die elk hoofdstuk lezenswaard maken."  Irene Visser in De Vriendenkring, Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), 79, nr. 4, 2008, p. 7.

Inhoud

_____blz.
Inleiding 7-20
Individualiteit en engagement: religies en relaties in de hedendaagse cultuur
21-62
Stille omgang: een zoeken naar samenleving. Plechtigheden en morele verontwaardiging rondom ‘zinloos geweld’
63-82
Deus Dativus: God als meewerkend voorwerp. Bouwstenen voor een psychologie van het gebed
83-102
Aan de onbekende God. Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur
103-142
Verantwoording 143
Personalia
144


Prof. dr. J.A.P.J. Janssen (1944) was hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verrichtte onderzoek naar het gebed en de religieuze ervaring, en bestudeerde de verbindingen tussen de persoonlijke religieuze ervaring, de religieuze traditie en de moderne, cognitieve psychologie.

Andere aandachtsvelden van hem zijn: de verhouding tussen kerk en staat en de relatie tussen religie en moraliteit. Eerder publiceerde hij over jeugdculturen.

Daarnaast is hij geïnteresseerd in het gregoriaans en in Dante en diens Divina Commedia. In 1999 publiceerde hij een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dantes Hel.


2-70

2-72 >