< 2-71

2-73 >
_______

_______
______


______

2-72
___

Psychische stoornis en delict
 
Het voortdurende dilemma tussen zorg en straf


Rienk Janssens

Hans Boutellier
Fred van Iersel
Okke Wisse
Pamela Schuurmans, Jacqueline Janmaat, Hans de Boer & Frans Derks

Tilburg: KSGV, juli 2008, 110 pagina's

ISBN/EAN  978-90-75886-35-1

Ä 9,50 (inclusief verzendkosten),
te bestellen bij het KSGV
.
[omslag]Mensen kunnen door een psychische stoornis een delict begaan. Zij hebben dan behandeling nodig, geen opsluiting in de gevangenis. Desondanks stopt de Nederlandse maatschappij steeds meer mensen met een psychische stoornis achter tralies weg. Welke aanpak is nodig om het tij te keren en psychisch gestoorde delictplegers de zorg te bieden die zij nodig hebben?


  • ďAlleen al de laatste twee artikelen maken het voor mij meer dan waard om dit boek te lezen.Ē Cornelie van Well in Maandblad Geestelijke volksgezondheid 63, 2008, p. 1060.
  • "Al met al staan in dit boekje verfrissende en belangwekkende ideeŽn over de aanpak van mensen met enerzijds een misdaad op hun geweten en anderzijds een psychische stoornis. Zijn deze mensen nu misdadigers of zijn zij psychiatrische patiŽnten? Het antwoord op deze vraag is dat zij in de eerste plaats mensen in nood zijn die onze hulp nodig hebben, maar ook ons respect verdienen voor wat hen allemaal is overkomen. Het gaat niet alleen maar om het afrekenen om wat zij anderen hebben aangedaan. Een stimulerend, warm en verfrissend boekwerkje dat veel kennis en begrip in een beperkt aantal pagina's weet over te brengen."  Prof. dr. H.J.C. van Marle in Tijdschrift voor Psychiatrie 51, 2009, nr. 12, p. 937.
  • "Een interessante en prikkelende bundel waar het gaat om omgang met mensen die vaak geen goede opvang en behandeling krijgen, noch in de psychiatrie, noch in het gevang. Tussen wal en schip dus. Een onderwerp waar veel te weinig aandacht en waardering voor bestaat, ook in ons land. Hulde aan de KSGV om aan dit gevoelige thema een studiebijeenkomst te wijden!" Johan Paul Goossen in Tussentijds, Orgaan van de vereniging van geestelijk werkers 'Albert Camus', nummer 16, mei 2009, p. 31.

Inhoud

_____blz.
Frans Derks:  Ten geleide 7-20
Rienk Janssens:  De systemen passen vaak niet bij de problemen
21-32
Hans Boutellier:  Dokteren ter disciplinering. Over maatschappelijke veiligheid en geestelijke volksgezondheid
33-49
Fred van Iersel:   ĎMijn naam is Legioen want wij zijn talrijk.í (Mc 5,1-20). Psychisch gestoorde gedetineerden als uitdaging voor het justitiepastorale paradigma in theorie en praktijk
50-77
Okke Wisse:  'There is nothing either good or bad, but thinking makes it so ... '
78-93
Pamela Schuurmans, Jacqueline Janmaat, Hans de Boer & Frans Derks:  Een verliesacceptatiegroep voor tbs-patiŽnten met schizofrenie
94-108
Personalia

 
109
Drs. H.J. de Boer is psychiater bij het cluster psychotische stoornissen van de Van der Hoeven Kliniek.

Prof. dr. J.C.J. Boutellier is als sociaalpsycholoog gespecialiseerd in veiligheid, criminaliteit en publieke moraal. Hij is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en bijzonder hoogleraar veiligheid & burgerschap aan de Vrije Universiteit.

Dr. F.C.H. Derks is psycholoog, medewerker van het stafbureau van de Van der Hoeven Kliniek, Utrecht, en voorzitter van het KSGV.

Prof. dr. A.H.M. van Iersel is hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen van justitie en bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Universiteit van Tilburg.

Drs. J.C. Janmaat is gz-psycholoog i.o. bij De Waag, Den Haag. Ten tijde van het schrijven van dit artikel was zij groepsleider op de afdeling voor schizofrene patiŽnten De Doelen in de Van der Hoeven Kliniek, Utrecht.

Dr. R. Janssens is waarnemend algemeen secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en projectleider van het RMO-advies Straf en zorg: een paar apart.

Drs. P. Schuurmans is forensisch psychiatrisch werker op de forensische polikliniek De Waag in Almere. Eerder was ze groepsleider in de transmurale voorziening De Voorde van de Van der Hoeven Kliniek, Amersfoort.

Drs. N.P. Wisse is protestants geestelijk verzorger bij de Van der Hoeven Kliniek, centrum voor klinische forensische psychiatrie in Utrecht.

2-71

2-73 >