< 2-74

2-76 >
_______

_______
______


______

2-75
___
Inbreken in een leegte

Klinisch-godsdienstpsychologische essays



Ad van Heeswijk




Tilburg: KSGV, oktober 2009, 126 pagina's

ISBN/EAN  978-90-75886-39-9


€ 10,00  (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag]







Ad van Heeswijk heeft als psychotherapeut bij zijn cliënten bijzondere aandacht besteed aan de psychologie van de religieuze zingeving. In deze uitgave verzamelt hij de inzichten die hij daarbij in theorie en praktijk heeft verworven. Daarbij toont hij zich ook bezorgd dat een doorgedreven evidence-based-benadering de aandacht voor deze menselijke bestaansdimensie in de psychotherapie onmogelijk maakt. Bovendien is daarbij ook nog eens sprake van wankele wetenschap: in een stevig betoog laat hij zien dat de 'evidence' beslist niet zo spijkerhard is als politiek, financiers en management graag geloven.

  • "De boeken die in de reeks van het KSGV verschijnen, zijn veelal zeer de moeite waard. Zo ook deze keer." Piet Verhagen in Maandblad Geestelijke volksgezondheid 65, 2010, p. 412.
  • "De auteur toont een grote interesse in religie en haar rol in de geestelijke gezondheid, en is vertrouwd met zingeving in de praktijk van de therapie. De vele voorbeelden kunnen verhelderend zijn voor collega's die in hun praktijk met dezelfde onderwerpen geconfronteerd worden." Jessie Dezutter in Tijdschrift Klinische Psychologie 40, 2010, p. 296.

Drs. A.G.A. van Heeswijk (1947) studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit (thans Radboud Universiteit) te Nijmegen. Hij was achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, en psycholoog-psychotherapeut in het Psycho-Medisch Streekcentrum ‘Vijverdal’ te Maastricht. Sinds 1996 is hij als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg op het Isle of Wight (Groot-Brittannië). Hij is lid van de British Psychological Society en Chartered Clinical and Counselling Psychologist. Voorts is hij lid van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, VWS-geregistreerd psychotherapeut en lid van de British Association of Christians in Psychology. Psychodynamische psychotherapie, rehabilitatiepsychiatrie, (klinische) godsdienstpsychologie en, met name sinds hij op het Isle of Wight werkt, systeemtherapie hebben zijn bijzondere belangstelling.


Inhoud

_____blz.
Inleiding: Over een bedreigd ‘heen en weer’ 7-14
‘Inbreken in een leegte’. Zingeving en de chronisch psychiatrische patiënt 15-30
Werken met religieuze thema’s in de psychotherapie
31-57
Tamar ont(k)leed? Psychologische beschouwingen over een intrigerend Bijbelverhaal
58-83
Evidentie van een illusie? Evidence-based behandelen in de psychotherapie
84-113
Literatuur  /  Personalia  /  Verantwoording
114-126





< 2-74

2-76 >