< 2-77

2-79 >
_______

_______
______


______

2-78
___

De glans van het gewone

Spiritualiteit en geestelijke gezondheid


Frans Maas
Tilburg: KSGV, oktober 2011, 198 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-00-9

Uitverkocht, kopie à € 14,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV

[Omslag]Om geestelijk gezond te zijn is het van belang dat mensen zich steeds meer vrijmaken van verhullende rollen en oneigenlijke identificaties. Daardoor leren ze ook meer vruchtbaar om te gaan met eigen beperkingen en om ruimte te creëren voor wat het eigen leven overstijgt. Hedendaagse filosofen als Safranski achten dit ‘transcendentievermogen’ van de mens wezenlijk voor diens geestelijke gezondheid. Dit inzicht wordt in deze bundel aan de hand van vele thema’s en praktijken uitgewerkt.

 • "Stuk voor stuk even belangrijk als boeiend en ten dele al klassiek_..." – Frans Berkelmans in Benedictijns Tijdschrift, 2011, nr. 4, p. 187.
 • "De artikelen in deze bundel getuigen van de eruditie en bet zorgvuldig stilisme dat Maas eigen is. Daardoor boeien ze elk apart de lezer." Wim Smeets in Psyche & Geloof 23, 2012, nr. 4, p. 242.
 • "Ik zou aan alle therapeuten en mensen in de psychische zorgsector dit boek van Maas willen aanraden." Bernard de Cock in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 69, 2013, nr. 1, p. 96.Inhoud


Lia Vergouwen en Frans Maas:  Inleiding (7-18)Spiritualiteit en geestelijke begeleiding
 • Geestelijke begeleiding – wat, wie en hoe?  (21-60)


Spiritualiteit en mystiek
 • Mystieke nachten (63-92)
 • Waar een mens zichzelf overtreft.  Over de levenskunst van Meister Eckhart (93-117)
 • Welzijn en niet-zijn – de ziel als innerlijke ruimte (118-130)

Spiritualiteit van het alledaagse leven
 • Eenvoudig, aards en actueel – spiritualiteit in poëzie (133-143)
 • Mystiek: de glans van het gewone aan het licht laten komen (144-153)
 • Nu is het moment. Over de spiritualiteit van de tijd (154-162)
 • Met grenzen leven.  Over de deugd van matigheid (163-177)
 • Spiritualiteit bij de burenruzie (178-182)
 • ‘... als een lichtheid in mij ademend’ (Hans Andreus).  De praktijk van het vertrouwen (183-195)
Personalia / Verantwoording (196-198)


< 2-77

2-79 >