<.2-78

2-80 >
_______

_______
______


______

2-79
___

Eindigheid in de geestelijke gezondheidszorgHetty Zock & Walter Krikilion [red.]
Tilburg: KSGV, december 2011, 139 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-44-3

€ 19,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag]Mensen met een ernstige en chronische psychische aandoening kunnen door hun ziekte veel kwijtraken: een baan, relaties, hun huis, een perspectief voor de toekomst. In een cultuur waarin ‘maakbaarheid’, ‘oplossingsgerichtheid’ en ‘efficiëntie’ de agenda bepalen, blijkt hun kwaal niet te genezen en moeten zij leren leven met hun ziekte.

Het blijkt niet eenvoudig om geconfronteerd te worden met de existentiële vragen die daarmee  bij henzelf, bij hun naasten en bij hun zorgverleners worden opgeroepen. Het is alsof je tegen de zon in moet kijken, zoals de existentieel georiënteerde psychotherapeut Yalom het uitdrukt. Mensen lopen er het liefst met een boogje omheen.

Wat betekent de confrontatie met verlieservaringen voor cliënten binnen de ggz, voor hun naasten, voor hun zorgverleners? Welke existentiële en ethische vragen brengt dit met zich mee? Deze bundel bevat de bewerkte lezingen van drie studiebijeenkomsten die het KSGV rond deze vragen organiseerde.

  • "Het boek legt een vinger op een zere plek van veel behandelvormen en is daarom een aanrader voor hulpverleners, cliënten en naastbetrokkenen."Lucia Kooiman in Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, jaargang 19, nr. 72, maart 2012, pagina 35.
  • "De kwesties zijn niet gemakkelijk, de reflectie uiterst wezenlijk." Zin in Zorg, 14, april 2012, p. 17.

Inhoud

________
Hetty Zock & Walter Krikilion:  De existentiële dimensie van psychisch lijden: samen tegen de zon in kijken. Inleiding 7-17
Marc Eneman & Lieve Vanhee:  Verlies, herstel en zin bij het lijden onder schizofrenie 18-35
Hanneke Muthert & Gieneke Diephuis:  Het is een mooie dag … voor de dood 36-61
Lieve Vanhee, Lies Vervoort, Tom Delvaux & Bie Garcet:  ‘Zo veel soorten van verlies’. Herkennen en (ver)dragen van verlies in de dagelijkse praktijk van de afdeling 63-78
Mariët Slaats:  Rouwen en verlies verwerken: een proces voor patiënt en familie 79-84
Carlo Leget:  Wanneer is het genoeg geweest? Enkele gedachten over suïcide vanuit zorgethisch perspectief 85-98
Katrien Rombouts:  Heropname in een psychiatrische setting: schande of logische weg naar herstel? 99-115
Frits de Lange:  In andermans handen. Over grenzen in de zorg
116-136
Personalia 137-139T. Delvaux is als psychotherapeut en patiëntenbegeleider verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek (B).
J.H. Diephuis is hoofd dienst geestelijke verzorging van GGZ Drenthe.
Dr. M. Eneman, psychiater, is hoofdgeneesheer van het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek en stafmedewerker patiëntenzorg voor de sector geestelijke gezondheidszorg bij het Provincialaat van de Broeders van Liefde te Gent (B).
B. Garcet, psychiatrisch verpleegkundige, is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek (B).
Dr. Walter Krikilion, theoloog en psychotherapeut, is stafmedewerker patiëntenzorg bij het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel (B) met aandachtsgebieden zingeving, ethiek, cliëntenparticipatie en kenniscentrum. Voorts is hij verbonden aan de therapiepraktijk Centrum voor Levensbeschouwing en Zingeving in Turnhout (B).
Prof. dr. F. de Lange is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen, en tevens coördinator van de masterclass ‘Ouder worden in perspectief’ en van het ‘Netwerk existentiële gerontologie’.
Dr. C.J.W. Leget is universitair hoofddocent zorgethiek aan de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de landelijke Agorawerkgroep ‘Ethiek en spirituele zorg’.
Dr. J.K. Muthert is universitair docent geestelijke verzorging en godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als aandachtsgebied de geestelijke gezondheidszorg.
K. Rombouts, licentiate klinische psychologie en systeempsychotherapeute, is werkzaam in de dagkliniek volwassenen van het Openbaar Psychiatrisch Ziorgcentrum te Geel (B) en betrokken bij de patiëntenvereniging Uilenspiegel, afdeling Geel.
Drs. M.E. Slaats verzorgt als trainer diverse cursussen voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Daarnaast is zij als psycholoog-onderzoeker verbonden aan het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug, aan het Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag in Groningen en aan de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen.
Dr. L. Vanhee, klinisch psychologe, is als psychotherapeut verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek (B), en tevens als onderzoeker aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven (B).
L. Vervoort is als psychiatrisch verpleegkundige verbonden aan de forensische rehabilitatieafdeling (FRC) van het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek (B).
Prof. dr. T.H. Zock, theoloog en godsdienstpsycholoog, is hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging’ vanwege het KSGV aan dezelfde faculteit.

<.2-78

2-80 >