< 2-79

2-81 >
_______

_______
______


______

2-80
___

Ruimte voor verlies
 
Geestelijke verzorging in de psychiatrie


Hanneke Muthert

 

Tilburg, KSGV, juli 2012, 118 pagina's
ISBN/EAN 978-90-75886-45-0


€ 19,50
(inclusief verzendkosten),
te bestellen bij het KSGV

[Omslag]Mensen met ernstige psychiatrische beperkingen ervaren diepingrijpende verliezen. Hanneke Muthert presenteert een model dat deze vaak veronachtzaamde verlieservaringen inzichtelijk maakt. Met gevalsbeschrijvingen verduidelijkt zij hoe zorgdragers met behulp van dit model niet alleen gevoeliger worden voor deze verlieservaringen, maar ook voor de existentiële antwoorden die mensen daarop geven.

  • "... een klein, lezenswaardig boekje.Tijdschrift voor Welzijnswerk, 36, 2012, nr. 326, p. 43.
  • "Als u nog twijfelde aan het belang van het beroep van geestelijk verzorger voor de ggz, dan is dat na dit prachtige bock over." Carla Bals in Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 23, 2013, p. 87.


    Inhoud


    Inleiding

1. Ruimte voor verlies

2. Antwoorden als herstellend vermogen

3. De geestelijk verzorger als ‘container’ bij verlies

4. Hemel en aarde. Het antwoord verbeeld

    Noten / Literatuur / Personalia


Dr. J.K. Muthert is universitair docent geestelijke verzorging en godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als aandachtsgebied de geestelijke gezondheidszorg. Tot september 2010 was zij ook werkzaam als geestelijk verzorger bij GGZ Drenthe.

< 2-79

2-81 >