<.2-80

2-82 >
_______

_______
______


______

2-81
___

Ritualiteit tussen heil en heling


Rien van Uden & Jos Pieper [red.]Tilburg: KSGV, oktober 2012, 208 pagina's
ISBN/EAN  978-90-75886-46-7

€ 24,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag]

Wat is het toch dat mensen wereldwijd niet zonder rituelen kunnen? Rituelen troosten en genezen, mensen vinden heil en heling in ritualiteit. Raken oude rituelen in onbruik, dan verschijnen prompt nieuwe. In deze bundel buigen onderzoekers zich over tal van rituelen en trachten zij de werkende kracht ervan te doorgronden, inclusief een excursie naar de psychotherapie: hoe waar is het dat psychotherapie niets anders is dan een westerse rituele geneeswijze, waarin oude rituelen in nieuwe gedaante volvoerd worden?

  • "een fijn-zinnige bundel die de hulpverlener een ruimer perspectief voor zijn of haar werk mogelijk maakt." M. Calmeyn in Tijdschrift voor Psychiatrie 55, 2013, p. 553.


Inhoud

_________
Rien van Uden & Jos Pieper:  Knockin’ on heaven’s door.  Ritualiteit tussen heil en heling
7-18
Sjaak Körver:  Ritualiteit en kanker
19-49
Laurie Faro:  Helende monumenten. Herdenkingsrituelen bij het monument ‘Vrouwen van Ravensbrück’ en het verwerken van emoties
50-64
Peter de Rijk:  Een cursus bidden als interventie in de ggz
65-81
Hessel Zondag:  Bidden: ja / nee / weet niet. Expressief individualisme en bidden
82-102
Leonie van der Valk:  Moslims over de kracht en last van dagelijkse rituelen
103-122
Yvonne Denier:  Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit. Ethische reflecties omtrent de betekenisgevende achtergrond van tradities en rituelen
123-153
Wouter van Beek:  Ritueel, patiënt en therapie in Afrika: holisme in genezing
154-172
Paul Post:  Om heil en genezing te vinden … Het perspectief van ritueel-sacrale velden
173-191
Martin van Kalmthout:   Psychotherapie als ritueel. Een terugblik met de kennis van nu
192-206
Personalia 207-208Prof. dr. W.E.A. van Beek is hoogleraar antropologie van de religie aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en senior onderzoeker aan het Afrika Studiecentrum te Leiden.
Prof. dr. Y. Denier, filosofe, is stafmedewerker ethiek aan Zorgnet Vlaanderen en deeltijddocent bij het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven.
Mr. dr. L.M.C. Faro is onderzoeker bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.
Dr. M.A. van Kalmthout, psychotherapeut en schrijver, was werkzaam als universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Radboud Universiteit.
Drs. J.W.G. Körver, praktisch theoloog en supervisor, is als docent verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.
Dr. J.Z.T. Pieper is universitair docent godsdienstpsychologie aan het Departement Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht en aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.
Prof. dr. P.G.J. Post is hoogleraar liturgische en rituele studies aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Liturgische en Rituele Studies.
Dr. P.G. de Rijk is geestelijk verzorger bij Lentis GGZ, Groningen en Zuidlaren.
Prof. dr. M.H.F. van Uden, klinisch psycholoog en psychotherapeut, is hoogleraar religiepsychologie en bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.
Drs. L.N.H. van der Valk, cultureel antropologe, is docent aan de Hogeschool van Amsterdam.
Dr. H.J. Zondag is universitair docent psychologie aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

<.2-80

2-82 >