<.2-82

2-84 >
_______

_______
______


______

2-83
___

Geschonden vertrouwen

Seksueel misbruik in een religieuze contextRuard Ganzevoort
Arthur Hegger
Bärbel de Groot-Kopetzky
Maud Kips
Desiree Tijdink
Pierre De Smedt
Koen De Fruyt
Gust Rector
Ina van Beek 


Tilburg: KSGV, december 2013, 176 pagina's

ISBN/EAN  978-90-75886-48-1


€ 23,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.

[Omslag]Seksueel misbruik tast de waarde van het eigen zelf en de fundamentele betekenisvolheid van het bestaan aan. Dat wordt nog eens versterkt als het misbruik verstrengeld is geraakt met religie. Tegelijkertijd activeren misbruikervaringen het zoeken naar (ultieme) betekenisgeving. Wat betekent deze complexe verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor niet alleen slachtoffers, maar ook voor plegers en omstanders, met name voor kerkelijke instituties? Bundel met de bewerkte lezingen van drie studiedagen die het KSGV over het thema seksueel misbruik en religie organiseerde.

"De kwaliteit van de [KSGV-]bundels is gemiddeld hoog, zo ook deze keer."  Piet Verhagen in Psyche & Geloof, 25, 2014, p. 73.

Recensie door Henrieke Groenwold in Het goede leven, 24 januari 2014.

Inhoud

_________
Lia Vergouwen:  Voorwoord
7-15

SEKSUEEL MISBRUIK EN DE ROL VAN RELIGIE

Ruard Ganzevoort:  Ultieme breuken – ultieme bronnen. De fundamentele relaties tussen seksualiteit, trauma en religie
17-37
Arthur Hegger:  De rol van religie bij seksueel geweld in kerkelijke context
38-63

ERVARINGEN EN BEGELEIDING

Bärbel de Groot-Kopetzky:  Er is toch niets gebeurd …
64-77
Maud Kips:  Herstelbemiddeling na kindermisbruik binnen de rooms-katholieke kerk
78-92

BEHANDELING

Desiree Tijdink:  Over overdracht en tegenoverdracht bij traumatisering ten gevolge van seksueel misbruik
93-110
Pierre De Smedt:  Begeleiding van seksueel delinquenten: behandeling, therapie en zingeving
111-123
Koen De Fruyt:  Ruimte om te spreken, ruimte om te zwijgen. Pastorale perspectieven over inzicht en uitzicht
124-137

PREVENTIE

Gust Rector:  Misbruik door een hulpverlener: praktijkbericht uit een zorginstelling
138-154
Ina van Beek:  Beter in beeld. Aanpak en preventie van seksueel misbruik
155-172


PERSONALIA

Drs. I. van Beek is psycholoog NIP en als senior adviseur aanpak huiselijk en seksueel geweld verbonden aan het kenniscentrum MOVISIE in Utrecht.
K. De Fruyt, theoloog, is diensthoofd Identiteit bij het Provincialaat Broeders van Liefde in Gent en diensthoofd Zinzorg & Pastoraal bij het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem (B).
P. De Smedt, maatschappelijk assistent en gestaltpsychotherapeut, is therapeutisch coördinator van de afdeling FIDES voor behandeling van seksueel delinquenten in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem (B).
Prof. dr. R.R. Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit en lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal.
Drs. B.L. de Groot - Kopetzky, theologe, is pastor emeritus en was onder meer werkzaam bij het meldpunt seksueel misbruik van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.
Drs. A.T. Hegger is klinisch psycholoog en directeur behandelzaken van Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen (Friesland).
Mr. M. Kips, strafrechtjurist, is werkzaam als vertrouwenspersoon vanuit het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik.
G. Rector, klinisch psycholoog en gedragstherapeut, is werkzaam als algemeen directeur van de psychiatrische kliniek Broeders Alexianen in Tienen (B).
Drs. D.W.G.M. Tijdink is psychiater en plaatsvervangend opleider psychiatrie bij Altrecht GGZ en werkzaam als psychiater/psychotherapeut bij het Top Referent Trauma Centrum te Zeist.

<.2-82

2-84 >