<.2-83

2-85 >
_______

_______
______


______

2-84
___

Trauma, geweld en religie


Ruard Ganzevoort
Tilburg: KSGV, oktober 2014, 143 pagina's

ISBN/EAN  978-90-75886-51-1


€ 19,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.

[Omslag]Deze bundel maakt inzichtelijk hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn. Juist door concrete levensbeschrijvingen van mensen die hiermee te maken hebben gekregen, zet de auteur enkele therapeutische en theoretische vragen scherp in het licht.


Inhoud

_________
Voorwoord
7-9
Barsten in de levensloop – Narratieve identiteit, canonieke verhalen en traumatisering
10-34
Coping met tragiek en kwaadaardigheid
35-54
Marijke C.L. Baljon en R. Ruard Ganzevoort: Symbolen voor kracht – De bijdrage van beeldende werkvormen aan posttraumatische groei bij in hun jeugd misbruikte mannen
55-81
Geweld, trauma en religie
82-114
‘Als de grondslagen vernield zijn ...’  –  Over trauma, religie en pastoraat
115-140
Verantwoording
141-142
Personalia
143


Personalia

Prof. dr. R.R. Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Drs. M.C.L. Baljon is als klinisch psycholoog, leertherapeut en supervisor werkzaam in een eigen praktijk.

<.2-83

2-85 >