< 2-84

2-86 >
_______

_______
______


______

2-85
___

Zuinig op zin

Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg


Gerrit Glas
Richard Janssen
Erwin van Meekeren
Magda Coture
Koen De Fruyt
Albert Verleyen & Frank SchafflerTilburg: KSGV, december 2014, 101 pagina's

ISBN/EAN   978-90-75886-52-8


Ä 19,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV
[Omslag]Bezuinigingen treffen ook de geestelijke verzorging in de ggz. Wordt daarbij vooral op de kosten gelet, of ook op de baten die een goede zorg voor zingeving oplevert? Bundel met de uitgewerkte lezingen van twee KSGV-studiedagen.


Inhoud

_____blz.
Guus van Loenen:  Voorwoord
7-12
Gerrit Glas:  Biomedisch denken in de ggz Ė oplossing of deel van het probleem?
13-31
Richard Janssen:  Zingeving: de kost gaat voor de baat?
32-55
Erwin van Meekeren:  Uitsluiten ťn een beroep doen op naastbetrokkenen. Een paradox in de ggz
56-66
Magda Coture:  GGZ-hervorming. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken
67-74
Koen De Fruyt:  We lijken meer op elkaar dan we denken.  Over zin, levenskunst en spiritualiteit en herstelondersteuning in de ggz
75-84
Albert Verleyen & Frank Schaffler:  Hersteldenken en zinzorg vanuit cliŽntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid
85-99
Personalia 100-101Personalia


M. Coture is adjunct-federaal coŲrdinator ggz bij de FOD (Federale Overheidsdienst) Volksgezondheid in Vlaanderen.

K. De Fruyt is diensthoofd zinzorg & pastoraal in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem (B) en diensthoofd identiteit op het provincialaat van de Broeders van Liefde te Gent (B).

Prof. dr. G. Glas, filosoof en psychiater, is hoogleraar bij de faculteit wijsbegeerte van de VU en psychiater en opleider bij Dimence, instelling voor geestelijke volksgezondheid in Overijssel.

Prof. dr. R.T.J.M. Janssen is hoogleraar economie en organisatie van de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg en bestuurder van Altrecht GGZ.

Drs. A.L.W. van Loenen is hoofd dienst geestelijke verzorging van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg.

Drs. E. van Meekeren is als psychiater werkzaam bij GGNet en als zzpíer bij Meek-it.

F. Schaffler is psychotherapeut en projectmedewerker patiŽntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid bij het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem (B).

A. Verleyen is ervaringsdeskundige.


< 2-84

2-86 >