< 2-85

2-87 >
_______

_______
______


______

2-86
___

Maak buigzaam wat verstard is

Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke VolksgezondheidRuud Abma


Tilburg: KSGV, oktober 2015, 152 pagina's

ISBN/EAN   978-90-75886-53-5


€ 21,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGVUitgave ter gelegenheid van het vijfentachtigjarige bestaan van het KSGV
[Omslag]De geschiedenis van het KSGV is nauw verweven met de strijd die katholieken in Nederland voerden voor hun geestelijke bevrijding. Daarvan brengt deze uitgave vooral het tijdvak 1948-1963 terug in de herinnering, een roerige periode, die onlosmakelijk verbonden blijkt met het voorzitterschap van prof. dr. F.J.J. Buytendijk.


Inhoud

_____blz.
Rien van Uden:  Ten geleide
7-8
Maak buigzaam wat verstard is
9-11
1. Het leven als mysterie
12-20
2. Ziet de leliën des velds 21-34
3. Katholieke herleving 35-46
4. Geestelijke volksgezondheid 47-60

5. De opvoeding in het geding

61-72
6. Huwelijksaangelegenheden 73-90
7. Celibaat en neurose 91-109
8. Een Pastorale Commissie 110-119
9. ‘Hij had het weer eens echt gezegd’ 120-130
10. Emancipatie en ontzuiling 131-139
Noten / Literatuur / Personalia

140-152
Personalia


Dr. Ruud Abma is gespecialiseerd in de geschiedenis van de sociale wetenschappen, met name op het terrein van arbeid, ziekte en gezondheid.


< 2-85

2-87 >