< 2-87

2-89 >
_______

_______
______


______

2-88
___

Scepticisme als vorm van geloof.

Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog.
Patrick Vandermeersch


Tilburg: KSGV, juli 2016,
183 pagina's
ISBN/EAN   978-90-75886-55-9


€ 24,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV[Omslag]In deze bundel van opstellen neemt de psychoanalyticus en godsdienstpsycholoog Patrick Vandermeersch ons mee in zijn onderzoek naar de mogelijkheid van een eigentijdse sceptische vorm van geloof. Hij stelt daarbij telkens vragen over de impliciete normen die schuil gaan in psychologisch onderzoek.

Inhoud

_____blz.
Herman Westerink:  Inleiding
7-16
De religie en het ontstaan van de psychiatrie. Rond de relatie tussen theologie en de wetenschappen van de psychè 17-58
Psychotherapeutische en religieuze rituelen
59-80
Psychologische lagen in het geloven. Opgraafwerk van een analyticus 81-123
Onder theologen. Godsdienstwetenschappers, fundamentalistische atheïsten en de toekomst der religie 124-148
Scepticisme als vorm van geloof
149-164
Terugblik 165-180
Personalia
181
Verantwoording

182-183
Personalia


Patrick Vandermeersch (1946) doceerde godsdienstpsychologie aan de Theologische Faculteit in Tilburg (1977-1979), moraaltheologie en vervolgens cultuurfilosofie van de seksualiteit aan de K.U. Leuven (1978-1992) en was tot zijn emeritaat gewoon hoogleraar in de godsdienstpsychologie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (1992-2008).

Dr. Herman Westerink (1968) is godsdienstpsycholoog en godsdienstfilosoof. Hij is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philosophy, Radboud Universiteit Nijmegen, en lid van het bestuur van het KSGV. Vanaf 1 september 2016 is hij benoemd aan de KU Leuven als bijzonder gasthoogleraar vanwege het KSGV met als leeropdracht “Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse”. 
2-89 >