< 2-8

2-10 >
_______

_______
______


______

2-9
___

Een geknakt riet niet breken

Falen en menselijk tekort


Louis ter SteegIn opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1976
ISBN-10  90-263-0364-5
ISBN-13  978-90-263-0364-7

Uitverkocht, kopie 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[Omslag]Een crisis kan niet alleen verdieping, maar ook vervlakking en verdoving tot gevolg hebben. Hoe helpen of hinderen wij elkaar daarmee?

Falen is tekortschieten, niet opgewassen zijn tegen het ideaal of de taak die je je gesteld hebt: in je beroep of roeping, thuis of in de maatschappij, in je vrije tijd, op je werk. Het falen kan betrekking hebben op kortetermijndoelen of op dingen die een wezenlijk deel van je leven zijn. Falen kan individueel, maar ook collectief. Het falen in eigen ogen hoeft niet noodzakelijk een falen in andermans ogen te zijn, en omgekeerd. En ook de mate van schuld die met het falen verbonden is, kan in de ogen van anderen groter of kleiner zijn dan in eigen beleving.

Louis ter Steeg wil vooral laten zien hoe falen en het daarmee verbonden verdriet kunnen leiden tot een grotere diepgang.

Inhoud

  • Associaties bij een beeld
    • Over de troost van de statistieken
    • Helpen of mores leren
  • De aanvaarding van het falen
  • Overgave en verzet

< 2-8

2-10 >