< 2-89

2-91 > 
_______

_______
______


______

2-90
___

Een prachtige dans.

De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid
in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen.


Barbara Zwaan


Tilburg: KSGV, juli 2017,
180 pagina's
ISBN/EAN   978-90-75886-57-3


€ 21,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV[Omslag]Dit boek van Barbara Zwaan beschrijft de complexiteit van het evenwicht tussen afstand en nabijheid van helper en hulpvrager aan de hand van werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen. Drie auteurs die een vertrouwelijke omgang tussen helper en hulpvrager voorstaan.


Inhoud
____
blz.
HANS SCHILDERMAN Voorwoord
7-14
Een prachtige dans (1)
15-20
1. Theoretische afbakening 21-36
2. Carl R. Rogers 37-73
3. Martin M. Buber 74-119
4. Henri J.M. Nouwen 120-163
5. Vergelijking en conclusies 164-168
Een prachtige dans (2) 169
Noten  170-172
Literatuur
173-179
Personalia
180

Personalia


Drs. Barbara Zwaan (1962) is theoloog en geestelijk verzorger. Zij is redactielid van Herademing, Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek en Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Aan de Universiteit Leiden maakt zij deel uit van het gezelschap Filosofie & Spiritualiteit, dat vijfmaal per jaar interdisciplinaire symposia organiseert. Zij publiceert, geeft lezingen en leidt gespreksgroepen over existentiële levensthema’s als aandacht, hoop, troost, vriendschap, kracht en kwetsbaarheid, eenzaamheid en vruchtbaar sterven.


Prof. dr. Hans Schilderman is pastoraaltheoloog en hoogleraar Religie en zorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Kernleerstoel Empirische Religiewetenschap.
2-91 >