< 2-90


_______

_______
______


______

2-91
___

Geestelijk gezond?

Karl Jaspers - psyche en grenservaring

Herman Westerink & Arjan Braam (red.)

Tilburg: KSGV, december 2017,
104 pagina's
ISBN/EAN   978-90-75886-58-0


€ 19,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV[Omslag]Het werk van de Duitse psychiater-filosoof Karl Jaspers (1883-1969) heeft een actuele betekenis zowel voor de psychiatrie als voor de geestelijke verzorging. In deze bundel zijn de uitgewerkte lezingen van de studiemiddag in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut van het voorjaar van 2017 opgenomen.


Inhoud
____
blz.
HERMAN WESTERINK Inleiding
7-13
GERRIT GLAS Jaspers’ psychologie van de grenservaringen
14-34
FRITS MILDERS Jaspers’ methodologie als grondslag voor de professionaliteit van de psychiater 35-61
MARTIN WALTON ‘De krokus wijst beton zijn grens’ (Okke Jager). Karl Jaspers, Anton Boisen en geestelijke verzorging  62-77
MARIËLLE POLMAN Grensoverschrijdend gedrag? Karl Jaspers en geestelijke verzorging 78-93
ARJAN BRAAM Karl Jaspers als klankbord voor de psychiater in opleiding 94-102
PERSONALIA 103-104

Personalia


Prof. dr. A.W. Braam is psychiater en opleider bij Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht, onderzoeker bij het VU Medisch Centrum Amsterdam, en vanwege het KSGV bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en lid van het bestuur van het KSGV.

 

Prof. dr. G. Glas is psychiater en filosoof. Hij is als psychiater en opleider verbonden aan de Dimence Groep (Zwolle) en als filosoof aan de faculteit geesteswetenschappen (Dooyeweerd leerstoel voor christelijke filosofie) en aan het VUmc, afdeling anatomie en neurowetenschappen (hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen).

 

Dr. C.F.A. Milders is psychiater, oud-opleider bij Lentis en voormalig redacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

 

Dr. M. Polman is docent Nederlands en filosofie aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en organiseert activiteiten vanuit ‘Wie weet! Praktijk voor filosofie, religie en literatuur’. Zij schreef de scriptie ‘Over grenzen. Een ontmoeting tussen de geestelijke verzorging en Karl Jaspers’ (2015) als afsluiting van de master Geestelijke Verzorging.

 

Prof. dr. M. Walton, is theoloog en dichter. Hij is bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging aan de Protestants Theologische Universiteit te Groningen.

 

Prof. dr. H. Westerink, godsdienstpsycholoog, is universitair docent godsdienstfilosofie, Center for Contemporary European Philosophy, projectleider "Maatschappelijke spiritualiteit" aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en vanaf oktober 2016 bijzonder gasthoogleraar 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse' vanwege het KSGV aan de KU Leuven.