< G-8

G-15 >
_______

_______
______


______

G-12
___

Uittocht

Verhalen uit de praktijk van een psycholoog


Mariet van Zanten - van HattumNijmegen, KSGV, november 1999, 160 pagina's
ISBN-10   90-75886-12-8
ISBN-13   978-90-75886-12-2

€ 9,50 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV

[Omslag]In deze publicatie presenteert de auteur, met toestemming van de betrokkenen, vier geanonimiseerde behandelingen uit haar eigen psychologenpraktijk. Zij beschrijft hoe zij daarbij op thema’s uit zingeving en religie stuit. Van de wijze waarop zij met deze thema’s omgaat doet zij een boeiend, prikkelend en leesbaar verslag.

Inhoud

Voorwoord

Inleiding

Uittocht uit Egypte

Het laatste stukje van de puzzel

Blij en dankbaar

Het stukje zeep


‘Mariet van Zanten - van Hattum is een geboren en betrokken vertelster.’ Henk Burggraaff in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 62, 2001, p. 120.
‘Onderhoudend en inspirerend.’ Psychiatrie en Verpleging, 77, 2001, p. 119.
‘Zoals vaak blijkt de beste heler een wounded healer te zijn. Het werkt verademend, religieuze taal eens ongedwongen gesitueerd te zien binnen een proces van psychologische begeleiding, eerder dan andersom (d.w.z. psychologische duiding te krijgen van religieuze taal en ervaring).  Jef van Gerwen in Streven, 67, 2000, nr. 7, p. 660.
‘Zeer heldere beschrijvingen, met daarin op vloeiende wijze vervlochten haar eigen professionele en soms ook persoonlijke overwegingen en herinneringen, waarin zowel de menselijke psyche als het werk van een psycholoog als het doorspelen van de beelden en de taal van de bijbel inzichtelijk wordt. Een uiterst toegankelijk, vlot leesbaar boek over een beslist complex thema.’ F. Boon in Titelinformatie Nederlandse Bibliotheekdienst, 28-2-2000.
‘Aan te bevelen.’ Fier, 3, 2000, p. 23.
‘zeer aan te bevelen!’ Samen Kerk, maart 2000, p. 14.
‘Het is Mariet van Zanten gelukt diepgang in haar verhalen te stoppen zonder dat het droge of taaie stof wordt. Haar cliënten worden mensen van vlees en bloed voor je, met wie je meeleeft en waarin je ook nog eens jezelf kunt herkennen.’ Ati van Gent in De Wegwijzer, orgaan van de gelijknamige ‘gereformeerde vereniging ter behartiging van de belangen van hen. die in psychische nood verkeren of verkeerd hebben, hun familieleden en andere betrokkenen’, 19, 2000, nr. 2, p. 27.

< G-8

G-15 >