< G-12

G-17 >
_______

_______
______


______

G-15
___

Het vijftigste jaar


Henk van BreukelenNijmegen, KSGV, september 2000, 125 pagina's
ISBN -10   90-75886-15-2
ISBN -13   978-90-75886-15-3

€  9,00 (inclusief verzendkosten),
te bestellen bij het KSGV

[Omslag]In deze uitgave wordt verslag gedaan van de gesprekken die veertien mannen over hun lidmaatschap van de orde der kruisheren voerden. Wat betekende de orde voor hen? Waarom bleef ik? Waarom ging hij? Wat is er van hem geworden? Hoe denkt hij na al die jaren over de orde? Wat was toen waardevol en wat nu?

Gesprekken over het levensverhaal van hen die bleven en hen die gingen, niet alleen van belang voor henzelf, maar ook voor hun partners, hun kinderen en voor de toekomst van orde en kerk.

  • ‘Ontroerende gesprekken en verhalen zijn het. Verhalen over spijt, opluchting, bevrijding, verdriet. Over uittreden of een dubbelleven leiden. ‘ Doorkijk, 41, 2000, p. 29.

Henk van Breukelen (1930) werkte onder meer als studentenpastor te Leiden, was voorzitter van de Federatie van verenigingen van rooms-katholieke pastores in Nederland, en pastor in het Academisch Ziekenhuis van de Universiteit Leiden. Momenteel is hij verpleeghuispastor en bovendien  landelijk actief in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.  Bij het KSGV verscheen van hem eerder Pastor op de intensive care.


Inhoud

Inleiding: Weerzien

1. Onvermoede spanning


Deel I: De verhalen

 2. Terug naar de eerste bijeenkomst. De vertellers
 3. De orde der kruisheren
 4. Waarom de kruisheren?
 5. De inwijding
 6. Na de opleiding: in de verstrooiing
 7. Doorbraak
 8. Uittocht binnen verband
 9. Nieuwe levensstijl
10. Wegen uiteen: uittocht buiten verband

11. Verdriet achteraf

12. Waar staan ze nu?


Deel II: Wat nu?

13. Vraagstelling

14. Vier vragen

15. Klooster te koop?

16. Uitsluitend mannen?

17. Priester of leek?


Deel III: Spiritualiteit opnieuw

18. Op zoek naar de bron

19. En God dan?

20. De mystieke weg

21. Bevrijd van vervreemding

22. Hand in hand: geloof en ongeloof

23. Toekomstgericht


Naschrift: Partners aan zet

Commentaar 1 door Gerda Kok - Wortmann

Commentaar 2 door Ingrid van der Putte - Wissink

< G-12

G-17 >