< G-17

G-29 >
_______

_______
______


______

G-23
___

Het verlangen erbij te horen

Transmuralisering en geestelijke verzorging in de GGZ


Cor ArendsTilburg, KSGV, november 2003, 156 pagina's
ISBN-10   90-75886-23-3
ISBN-13   978-90-75886-23-6

Uitverkocht; kopie à € 9,00 (inclusief verzendkosten), te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.

[Omslag]Cor Arends is geestelijk verzorger van de Symforagroep, regionaal centrum voor de GGZ te Amersfoort. Hij zocht mensen met een psychische handicap thuis op, sprak met ze en ging mee naar tal van bijeenkomsten en plaatsen waar zij zin ervoeren. Dat leverde hem een aantal waardevolle inzichten op, waarmee niet alleen geestelijk verzorgers in de GGZ, maar ook allerlei levensbeschouwelijke groeperingen als bemiddelaars van zin in dienst kunnen staan van mensen die getroffen zijn door een psychische handicap.

  • ‘Na het lezen van dit boekje besef je plots dat ook de pastoraal werker figuur kan zijn binnen de netwerkgedachte, en mijns inziens is dit niet altijd vanzelfsprekend. De auteur, zelf geestelijk verzorger in een regionaal centrum, schreef dit alles recht uit het hart!’ – J.P. Dziergwa in Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 2004, p. 861.


        Inhoud

1.     Inleiding

2.     Rehabilitatie en de vraag naar zingeving
        Voor altijd gehandicapt
        De zorg
        Het beleid
        Rehabilitatie
        Biografische zingeving
        Strijdigheid en wederkerigheid
        Uitbesteding
        Polyfonie en de derde
        Praktisch-theologische benadering van de zinvraag
        Concretisering werkwijze gesprekken

3.     Ronald, Johan en Karel: drie levens met een psychische handicap
        Eerste verhaal: Ronald
        Tweede verhaal: Johan
        Derde verhaal: Karel
        Terugblik: de vreemde ander een beetje minder vreemd
        Conclusie

4.     Netwerken en imagined communities:
             de draagkracht van levensbeschouwelijke groepen

        Inleiding
        De draagkracht van gemeenten en parochies
        Amersfoort
        Trends
        Het verhaal van een katholieke pastor
        Het verhaal van een protestantse pastor
        Een volle-evangeliegemeente
        Drie pastorale strategieën
        Visies op de plaatselijke kerk
        Zingevingsnetwerken

5.     Modellen van transmurale pastorale zorg:
           van persoonlijk
pastoraat tot secundaire zingevingsnetwerken
        Inleiding
        Persoonlijk pastoraat
        De plaatselijke gemeente
        Dialoogbijeenkomsten
        Buurtvieringen
        Bondgenootschappen met alternatieve bewegingen
            Schreeuw om Leven
        Inloophuizen
        Secundaire zingevingsnetwerken
            ‘De Stad Gods’ als proeftuin
        Geestelijk verzorgers als aanbieders van zin
        Besluit

6.     Transmurale geestelijke verzorging: beleidsoverwegingen
        Transmuralisering is onomkeerbaar
        Geestelijke verzorging: de cliënt is uitgangspunt
        De rol van geloofsgemeenschappen
        De noodzaak van samenwerking tussen basispastoraat en categoriaal pastoraat
        De geestelijk verzorger wordt netwerker
        Interdisciplinariteit
        Ontwikkeling van kenniscentra
        Conclusies

Klein theologisch nawoord

< G-17

G-29 >