< G-23

G-31 >
_______

_______
______


______

G-29
___

Religie in een forensisch psychiatrische setting

PatiŽnten van de Pompestichting over geloof/levensbeschouwing en geestelijke verzorging


J.Z.T. Pieper & M.H.F. van UdenTilburg: KSGV, december 2006, 88 pagina's
ISBN-13   978-90-75886-29-0

Uitverkocht, kopie ad Ä 9,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.
[omslag]Verslag van een onderzoek onder patiŽnten van de Pompestichting. Wat beleven zij aan geloof en levensbeschouwing? Helpt of hindert die? Wat verlangen zij daarbij van hun geestelijke verzorger en van de instelling als geheel? Het rapport besluit met aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering van de geestelijke verzorging en de hulpverlening in de forensische psychiatrie.


        Inhoud

        Voorwoord
1.     Aanleiding en vraagstelling
2.     Uitvoering van het onderzoek

3.     Resultaten van het onderzoek
3.1   Kenmerken van de respondenten
3.2   Psychisch welbevinden

3.3   Geloofs-/levensbeschouwelijke achtergrond

3.4   Geloofs-/levensbeschouwelijke aspecten van de psychische problemen

3.5   Religieuze coping

3.6   Verwachtingen ten aanzien van het contact met de geestelijk verzorger

3.7   Taken van de geestelijk verzorger

3.8   Gespreksonderwerpen voor een persoonlijk gesprek met de geestelijk verzorger

3.9   Deelname aan activiteiten

3.10  Beeld van de geestelijk verzorger

3.11  Geloof/levensbeschouwing binnen het instituut in zijn algemeenheid

3.12  Op- en aanmerkingen


4.    Conclusies en aanbevelingen
4.1  Onderzoeksgroep
4.2  Beantwoording van de eerste onderzoeksvraag
4.3  Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag
4.4  Beantwoording van de derde onderzoeksvraag
4.5  Aanbevelingen

Literatuur
Bijlage: De gebruikte vragenlijst
Personalia


< G-23

G-31 >